Now showing items 1-1 of 1

    • Repetición y mito bíblico en Cien años de soledad 

      Popova, Anna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-24)
      I denne oppgaven jobbet jeg med repetisjon, og spesielt med intertekstuell repetisjon av bibelske motiver i "Hundre års ensomhet" skrevet av Gabriel García Márquez. Bibelsk mytologi er bare en del av det mytologiske aspektet ved romanen. Det finnes flere likheter mellom romanen og Den hellige skrift, for eksempel oppbygningen som minner om Første Mosebok og Johannes` åpenbaring, den genealogiske ...