Now showing items 1-1 of 1

    • Stedsuavhengig stedsutvikling: En studie av handlingsrom for lokalsamfunnsutvikling 

      Rambo, Liss Mirjam Stray (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-01)
      Denne oppgaven handler om samfunnsutviklingsprosjektet Stedsuavhengige arbeidsplasser i Dyrøy kommune, og hvordan prosjektledelsen forhandler frem prosjektets handlingsrom. Dette skjer i spenningsfeltet mellom lokalsamfunnets egne visjoner rundt kreativitet og innovasjon, i møte med politiske føringer og virkemiddelapparatets fokus på måling og effekter. Dette er gjort ut i fra nyere teoretiske ...