Now showing items 1-1 of 1

    • Kreativitetens Ø : entreprenørskap som image og livsform på Bornholm 

      Ramtvedt, Rannveig Kildal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
      Denne oppgaven handler om stedsutvikling gjennom næringssatsning i et distriktssamfunn. Feltarbeidet er gjort på den danske øya Bornholm, hvor det er satset mye på tiltak for økt tilflytting og bedre vilkår for næringslivet. Formålet med oppgaven har vært å avdekke hvilke faktorer som har bidratt til Bornholms næringsstruktur, med et høyt antall små og mellomstore bedrifter (SMB) innen kreativ ...