Now showing items 1-1 of 1

    • Lavutslippssamfunnet i 2050? Hvordan norske kommuner jobber med grønn omstilling 

      Wästlund, Silje Charlotta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
      I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan fem norske kommuner jobber med å bli lavutslippssamfunn gjennom planrelatert arbeid. Det har jeg gjort gjennom å intervjue planleggere, rådgiver og prosjektmedarbeidere fra Narvik, Steinkjer, Verdal, Levanger og Hamar kommune. For å forstå hva kommuneplaner gjør og hvilke verktøy de kan være for kommuner i omstillingsprosesser, har jeg gjennomført en ...