Now showing items 1-2 of 2

  • Å gjenkjenne usikkerhet. Film, antropologiske oppdagelsesprosedyrer og kunnskap om livet blant migranter i urbane Kamerun 

   Waage, Trond (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-19)
   Forskning er en oppdagelsesprosess. Antropologen skal oppdage hvordan livet erfares og organiseres i den konteksten de vi forsker på virker. Bruk av videokamera som verktøy er nyttig i en slik oppdagelsesprosess. De prosessene som genereres ved den filmende antropologs tilstedeværelse, sees i denne artikkelen på som fruktbare inntak til å forstå meningsproduksjon i felten, men også som viktig for ...
  • Mutual dependency: Young male migrants from the Central African Republic in urban Cameroon 

   Waage, Trond (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   Abstract. Rural Central and Western Africa is losing its population to cities (Adepoju, 2005). The young men described in this article have left poor economic conditions in the Central African Republic for a better life in Cameroon. They are mostly orphans who left their homes before the age of 15 and, through various paths, found their way to Tongo, a Muslim neighbourhood in the centre of the ...