Now showing items 1-1 of 1

    • Hur och när man lär. 

      Wahnström, Kurt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
      Grunden för en god lärandemiljö, är att läroplanens tankar om mänskliga värden och demokratiska förhållanden, blir stabila i skolan och ger den harmoni elever har rätt att kräva. För att kunskap ska befästas och inte bara vara till för provet eller betyget, måste eleverna få medvetenhet om lärandets problematik, vilka arbetsformer som passar den enskilde bäst och vad som är framgångsvägarna. Man lär ...