Now showing items 1-2 of 2

  • Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 

   Habbestad, Helge; Walberg, Renate Mari (Research report; Forskningsrapport, 2014)
  • Læring i lag : en komparativ studie av organsisasjonstyper med ulikt innhold og mål 

   Walberg, Renate Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Min undersøkelse tok sikte på å utforske hvordan organisasjonene jobber med kompetanseutvikling. Jeg har satt lærende organisasjoner som mål for dem og vurdert dem ut fra kriterier hentet fra teori. Studien har vært komparativ der tre organisasjoner har vært under lupen. Jeg ville se om organisasjonenes ulike mål og ulike innhold gav konsekvenser for hvordan de arbeidet med kompetanseutvikling, både ...