Now showing items 1-1 of 1

    • Digital mobbing og krav til lærerrollen : en sosiologisk problematisering av opplæringsloven 

      Walbye, Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-18)
      Digital mobbing er et alvorlig og økende problem for elever i den norske skolen. Digital mobbing er et relativt nytt fenomen, selv om mobbing ikke nødvendigvis er det. Gjennom samfunnets og skolenes økte tilgang til digitale verktøy og sosiale medier støter skoler og lærere rundt om i landet på nye krav og utfordringer. Den gylne regel blir ofte omtalt i sammenheng med digitale mobbesituasjoner. I ...