Now showing items 1-1 of 1

    • Arkiv til folket. Arkivformidling ved Statsarkivet i Tromsø 

      Walsø, Vilde Christoffersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
      I denne masteroppgaven tar jeg for meg arkivinstitusjoners formidlingsarbeid. Målet er å undersøke hvorfor arkivinstitusjoner driver med arkivformidling, hvilke formidlingsformer og midler de bruker i dette arbeidet, og hvem som er formidlingens målgrupper. Oppgavens analyse er basert på litteratur om arkivformidling, og mine erfaringer med formidlingsaktiviteter fra feltarbeid ved Statsarkivet i ...