Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOftedal, Elin Merethe
dc.contributor.authorMortensen, Arne
dc.date.accessioned2011-12-05T13:28:09Z
dc.date.available2011-12-05T13:28:09Z
dc.date.issued2011-08-15
dc.description.abstractDenne oppgaven søker å belyse temaene organisasjonskultur, endringsprosesser og sensemaking i organisasjoner. Dette i form av en problemstilling som i hovedsak søker å skape innsikt og forståelse rundt organisasjonskulturens betydning for aktørenes egen fortolkning av krise og endring. Finanskrisen anno 2008 er konteksten for denne studien, og direkte årsak til de endringer som studeres. Kombinasjonen av perspektivene og sammenhengen mellom dem, kan være relevant og interessant som forskningsbidrag, da innsikten rundt den spesifikke sammenhengen er begrenset, samt at tidligere forskning ikke har beskrevet noen klare entydige sammenhenger mellom dem. Denne studien er i så måte et bidrag til forskning og litteratur rundt endringsledelse. Kombinasjonen av disse faktorene anses som relevant og aktuell i lys av finanskrisen, og dens bidrag til økt endringshyppighet. Oppgavens teoretiske rammeverk er delt i tre deler, og første del beskriver relevante perspektiver i forhold til organisasjonsendringer. Andre del redegjør for teoretiske aspekter i knyttet til organisasjonskultur, og tredje del knytter organisasjonskultur til symboler og symbolbruk. Perspektiver i forhold til kritiske hendelser, kritisk hendelses teknikk, og sensemaking, beskrives i metodedelen da dette defineres som metodiske perspektiver. Oppgavens forskningsdesign er basert på en kvalitativ tilnærming med et eksplorativ design. En komparativ casestudie bestående av to lokale banker er benyttet for å innhente data som kan gi innsikt og forståelse knyttet til problemstillingen. Primærdata er innhentet ved bruk av halvstrukturerte dybdeintervju. Funnene i studien tyder på at organisasjonskulturen er en sentral faktor for aktørenes fortolkning av krise og endringsprosesser. Funnene tyder også på at forskjeller i kulturelle trekk kan gi ulik fortolkning av kriser, og at visse egenskaper ved organisasjonskultur kan medføre en verdi i form av positiv fortolkning av krise og endring. Videre indikerer funnene på at de ansattes holdninger til endring påvirkes av fortolkningen av konteksten, og at kultur indirekte synes å ha en innvirkning på endringsmotstand.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3705
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3419
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDSVF-3912en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.subjectorganisasjonsendringeren
dc.subjectorganisasjonskulturen
dc.subjectsensemakingen
dc.subjectkriseen
dc.titleOrganisasjonskultur, endring og sensemaking : en komparativ casestudie av hvordan organisasjonskultur påvirker ulik fortolkning av en kriseen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel