Now showing items 21-40 of 175

  • Loneliness and health risk behaviours among Russian and U.S. adolescents: a cross-sectional study 

   Stickley, Andrew; Koyanagi, Ai; Koposov, Roman A; Schwab-Stone, Mary; Ruchkin, Vladislav (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  • Implementing new routines in adult mental health care to identify and support children of mentally ill parents 

   Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte; van Doesum, Karin; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
   Background: Mental health problems are often transmitted from one generation to the next. This knowledge has led to changes in Norwegian legislation, making it mandatory to assess whether or not patients have children, and to provide necessary support for the children of mentally ill patients. The main purpose of this study was to evaluate the process of implementing new routines in adult mental ...
  • Samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern for barn og unge – en litteraturgjennomgang 

   Fossum, Sturla; Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Ottosen, Agnetha; Rustad, Kirsten Buck (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   Hensikten med kunnskapsoversikten var å lære mer om samhandlingen mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) i Norge. Det ble gjort litteratursøk sommeren 2014 i rapporter og artikler som var publisert i tiden 2004 til 2014. Kriterier for inklusjon var at barnevern og/eller PHBU sto i tittelen. Totalt var 78 publikasjoner relevante for en grundigere gjennomgang, og av disse ...
  • Registreres psykiatriske pasienters barn i elektronisk pasientjournal? 

   Reedtz, Charlotte; Mørch, Lisbeth; Lauritzen, Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   I følge nye norske lover skal helsepersonell i psykisk helsevern for voksne registrere, kartlegge og ivareta psykiatriske pasienters mindreårige barn. Dette fordi barn av foreldre med psykiske lidelser er en stor risikogruppe i samfunnet og svært mange av disse barna er i risiko for å utvikle psykiske lidelser selv. Formålet med denne studien er å evaluere i hvilken grad helsepersonell registrerer ...
  • RKBU Nord Rapport 2015: «Familieråd i fosterhjemsarbeid» Presentasjon av utvalg, datamateriale og prosedyrer for datainnsamlingen. 

   Sending, Vibeke; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee (Research report; Forskningsrapport, 2015)
  • The Influence of Military Identity on Work Engagement and Burnout in the Norwegian Army Rapid Reaction Force 

   Johansen, Rino Bandlitz; Martinussen, Monica; Kvilvang, Nils (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   The present study examined the influence of military identity on work engagement and burnout among members in the Norwegian Army Rapid Reaction Forces (RRF). Hierarchical regression analyses found work engagement to be predicted by military identity (positively so by professionalism, and negatively by individualism), with individualism also predicting burnout. This is the first study to examine the ...
  • Organizational factors and child participation in decision-making: differences between two child welfare organizations 

   Vis, Svein Arild; Fossum, Sturla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Eating Disorder Inventory, versjon 3 (EDI-3) 

   Kaiser, Sabine; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-01-22)
   Eating Disorder Inventory (EDI) ble utviklet av Garner, Olmstead og Polivy i 1983. Den ble oversatt til norsk av Øyvind Rø og Jan H. Rosenvinge. Den tredje versjonen av EDI ble publisert i 2004 og er en revidert utgave av EDI-2. EDI-3 er et selvrapporteringsinstrument for ungdom fra 13 år til voksen alder, som måler symptomer og psykologiske trekk som er relatert til spiseforstyrrelser og består av ...
  • Knowledge transfer in the field of parental mental illness: objectives, effective strategies, indicators of success, and sustainability 

   Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-01-28)
   <p>Background: Mental health problems are often transmitted from one generation to the next. However, transferring knowledge about interventions that reduce intergenerational transmission of disease to the field of parental mental illness has been very difficult. One of the most critical issues in mental health services research is the gap between what is generally known about effective treatment ...
  • Early intervention influences positively quality of life as reported by prematurely born children at age nine and their parents; a randomized clinical trial 

   Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Ulvund, Stein Erik; Kaaresen, Per Ivar; Rønning, John Andreas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-02-22)
   Background: The Tromsø Intervention Study on Preterms evaluates an early, sensitizing intervention given to parents of prematurely born children (birth-weight < 2000 g). The current study investigated the potential influence of the intervention on children’s self-reported and parental proxy-reported quality of life (QoL) at children’s age of nine. <p>Methods: Participants were randomized to either ...
  • Veiledning for nyansatte i barnevernet 

   Lauritzen, Camilla; Aas, Benedikte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-04)
   Myndighetene ønsker å innføre veiledet førsteår for nyansatte i barnevernet, med hensikt om å redusere frafall, samt å bidra til profesjonell utvikling av nyansatte. Dette prosjektet hadde som formål å undersøke hvor langt man har kommet med å innføre veiledning for nyansatte og øvrige ansatte i det kommunale barnevernet. Deltakerne i studien besto av ansatte i det kommunale barnevernet (N = ...
  • Preventing Alcohol Use with a Universal School-Based Intervention: Results from an Effectiveness Study 

   Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik; Eisemann, Martin; Martinussen, Monica; Koposov, Roman A (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-04-09)
   Background: The effectiveness of the universal school-based alcohol prevention program “Unge & Rus” [Youth & Alcohol] was tested by an independent research group. The program aims to prevent alcohol use and to change adolescents’ alcohol-related attitudes. The main outcome measure was frequency of monthly alcohol use, favorable alcohol attitudes, perceived behavioral control (PBC), positive alcohol ...
  • Group size and therapists’ workplace ratings: Three is the magic number 

   Patras, Joshua; Klest, Sihu (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2015-04-21)
   Summary. The present implementation study compares therapists’ workplace ratings of collective efficacy, collaboration, and teamwork in Norwegian child welfare and child psychiatric agencies. Participating therapists were trained in Parent Management Training Oregon model (PMTO) as part of a nationwide implementation of the program. Participating therapists (N = 83) worked in 67 Norwegian social ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Aberrant Behavior Checklist (ABC) 

   Halvorsen, Marianne; Myrbakk, Even; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-05-07)
   Description. The Aberrant Behavior Checklist (ABC) is suitable for individuals with an intellectual disability and was developed by Aman and Singh in 1986. The latest ABC-version (Community) was published in 1994, and translated (and back translated) to Norwegian by the Mapi Research Institute. The copyright ownership is held by Slosson Educational Publications Inc. The ABC is a 58-item checklist ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Resilience Scale for Adolescents (READ) 

   Gärtner, Kristin; Reedtz, Charlotte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-05-18)
   Resilience Scale for Adolescents (READ) er et selvrapport spørreskjema for ungdom som måler resiliens; evnen til å håndtere stress og negative livshendelser. Skjemaet er utviklet av Hjelmedal, Friborg, Stiles, Martinussen og Rosenvinge i 2006 på bakgrunn av et resiliensmål for voksne. READ består av 28 utsagn som er positivt formulert og danner 5 delskalaer; personlig kompetanse, sosial kompetanse, ...
  • A Meta-Analysis of Long-Term Outpatient Treatment Effects for Children and Adolescents with Conduct Problems 

   Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Adolfsen, Frode; Vis, Svein Arild; Wynn, Rolf (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-05-27)
   The present meta-analytic review explored long-term treatment effects in children and adolescents, age ranging from 2 to 17 years, treated because of conduct problems. The presumed mediators were examined. Various treatments, in all 56 studies including 2589 participants, were included. 32 studies involved an untreated control condition, whereas 24 studies did not. The overall weighted effect ...
  • Barn med psykisk syke foreldre: Behov for nye rutiner og bedre implemen­terings­strategier 

   Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-05-30)
   According to new Norwegian laws, mental health care for adults are obligated to assess all patients who are parents and to act on their children’s needs. This article outlines results from earlier publications in an ongoing study; a research project designed to evaluate the process of changes in clinical practice due to the implementation of new interventions for children of patients in a large ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM IV: Barneversjonen (ADIS for DSM IV:C) 

   Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-11-24)
   Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM IV: Barneversjon (ADIS for DSM-IV:C, forkortes ADIS-C) er et semistrukturert intervju for å diagnostisere angstlidelser hos barn og unge mellom 7 og 17 år. Denne versjonen ble revidert av Anne Marie Albano og Wendy K. Silverman i 1996. Den norske versjonen er oversatt av Marianne Aalberg og Torunn Nøvik. RBUP Øst og Sør var tidligere distributør, men nå ...
  • Fra 15 til 22 elever i klassen: Hvordan påvirker større klasse elevenes læringsmiljø og trivsel? 

   Lauritzen, Camilla; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Strandbu, Astrid (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-12-12)
   Vår studie viser at klassestørrelse ikke nødvendigvis spiller noen rolle for elevenes trivsel på skolen, i klassen og i friminuttene. Læringsmiljøet ble imidlertid mer preget av uro og bråk, skriver Camilla Lauritzen og kolleger.
  • Youth blogging and serious illness 

   Nesby, Linda; Salamonsen, Anita (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-12-15)
   In recent years, a growing number of young people who experience illness tend to blog about it. In this paper, we question whether and how illness blogs illustrate the intercommunicative aspect of blogging by bringing forth both the literary concept of the implied reader and the sociological concepts of empowerment and agency in the analysis. We argue that young people blogging about serious illness ...