Now showing items 47-66 of 103

  • Kinship care or upbringing by relatives? The need for ‘new’ understandings in research 

   Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-08-13)
   This article addresses knowledge production on formal kinship foster care. In spite of growing interest in this phenomenon, little attention has been paid to how kinship care should be understood in research – as a service under child protective services or as upbringing by relatives. Each of these understandings leads to different research questions and creates guidelines for what falls into or ...
  • Knowledge transfer in the field of parental mental illness: objectives, effective strategies, indicators of success, and sustainability 

   Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-01-28)
   <p>Background: Mental health problems are often transmitted from one generation to the next. However, transferring knowledge about interventions that reduce intergenerational transmission of disease to the field of parental mental illness has been very difficult. One of the most critical issues in mental health services research is the gap between what is generally known about effective treatment ...
  • Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (2.utg.) 

   Aasheim, Merete; Patras, Joshua; Eng, Helene; Natvig, Henrik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-10-12)
   <i><p>BAKGRUNN</i>: Artikkelen er en revidert kunnskapsoppsummering om effekten av den skoleomfattende modellen «Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling» (PALS) (Natvig & Eng, 2012), nå oppdatert i henhold til Ungsinns nye prosedyrer og kriterier. PALS er en skoleomfattende tiltaksmodell med mål om å utvikle en positiv skolekultur for å styrke elevenes skolefaglige og sosiale ferdigheter, ...
  • Linking interprofessional work to outcomes for employees: A meta‐analysis 

   Kaiser, Sabine; Patras, Joshua; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-14)
   The aim of this meta‐analysis of studies of workers in the health and social care sector was to examine the relationship between interprofessional work and employee outcomes of job stress, autonomy, burnout, engagement, job satisfaction, turnover intention, and perceived service quality, and to examine the influence of different moderators on those relationships. A systematic literature search of ...
  • Loneliness and health risk behaviours among Russian and U.S. adolescents: a cross-sectional study 

   Stickley, Andrew; Koyanagi, Ai; Koposov, Roman A; Schwab-Stone, Mary; Ruchkin, Vladislav (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  • Loneliness and its association with psychological and somatic health problems among Czech, Russian and U.S. adolescents 

   Stickley, Andrew; Koyanagi, Ai; Koposov, Roman A; Blatný, Marek; Hrdlička, Michal; Schwab-Stone, Mary; Ruchkin, Vladislav (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-05-04)
   Background: Loneliness is common in adolescence and has been linked to various negative outcomes. Until now, however, there has been little cross-country research on this phenomenon. The aim of the present study was to examine which factors are associated with adolescent loneliness in three countries that differ historically and culturally-the Czech Republic, Russia and the United States, and to ...
  • Måleegenskaper ved de norske versjonene av Ravens matriser [Standard Progressive Matrices (SPM)/Coloured Progressive Matrices (CPM)] 

   Helland-Riise, Fredrik; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12-18)
   <p>Ravens matriser består av flere varianter der Coloured Progressive Matrices (CPM) (5–11 år) og Standard Progressive Matrices (SPM) (8–65 år) kan anvendes for barn og unge. Testen ble utviklet av John C. Raven, og SPM ble først publisert i 1938, mens CPM-versjonen ble publisert i 1998. Testen er ment å måle non-verbal intelligens eller evne til abstrakt resonnering ved at barnet skal finne systemet ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Aberrant Behavior Checklist (ABC) 

   Halvorsen, Marianne; Myrbakk, Even; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-05-07)
   Description. The Aberrant Behavior Checklist (ABC) is suitable for individuals with an intellectual disability and was developed by Aman and Singh in 1986. The latest ABC-version (Community) was published in 1994, and translated (and back translated) to Norwegian by the Mapi Research Institute. The copyright ownership is held by Slosson Educational Publications Inc. The ABC is a 58-item checklist ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Ages and Stages Questionnaires (ASQ) 

   Martinussen, Monica; Valla, Lisbeth (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-07-01)
   Beskrivelse. Ages & Stages Questionnaires ble utviklet på 80-tallet i USA som et screeningsverktøy for sped- og småbarn for å kartlegge utviklingsnivå (Squires, Bricker & Potter, 1997). Instrumentet ble oversatt til norsk i 2001-2002 av Harald Janson, Beathe Enoksen og Kristin Furuholmen ved Psykologisk institutt, UiO. Ulike versjoner av spørreskjemaet (til sammen 19) finnes for aldersgruppene 4 mnd ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM IV: Barneversjonen (ADIS for DSM IV:C) 

   Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-11-24)
   Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM IV: Barneversjon (ADIS for DSM-IV:C, forkortes ADIS-C) er et semistrukturert intervju for å diagnostisere angstlidelser hos barn og unge mellom 7 og 17 år. Denne versjonen ble revidert av Anne Marie Albano og Wendy K. Silverman i 1996. Den norske versjonen er oversatt av Marianne Aalberg og Torunn Nøvik. RBUP Øst og Sør var tidligere distributør, men nå ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) 

   Brøndbo, Per Håkan; Høyland, Anne Lise (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-26)
   <i>Beskrivelse</i> - Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) (Lord, et al., 2012) er et kartleggingsinstrument for å vurdere atferd ved autismespekterforstyrrelser, ASF. ADOS-2 har fem moduler tilpasset språknivå og/eller alder. ADOS-2 er utviklet av Lord et al. og er en videreutvikling av ADOS-G (2000). Revisjonen har nye og reviderte algoritmer for modulene 1– 4 samt ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Brief Problem Monitor (BPM) 

   Backer-Grøndahl, Agathe; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-25)
   Brief Problem Monitor (BPM) er en kortversjon av kartleggingssystemet Achenbach System of Empirical Based Assessment (ASEBA). Instrumentet er utviklet for at man enkelt skal kunne følge med på barnets/ungdommens utvikling på eksternaliserende problemer, internaliserende problemer og oppmerksomhetsproblemer, inkludert eventuell endring etter en intervensjon. Det finnes tre versjoner; én for foreldre ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Eating Disorder Inventory, versjon 3 (EDI-3) 

   Kaiser, Sabine; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-01-22)
   Eating Disorder Inventory (EDI) ble utviklet av Garner, Olmstead og Polivy i 1983. Den ble oversatt til norsk av Øyvind Rø og Jan H. Rosenvinge. Den tredje versjonen av EDI ble publisert i 2004 og er en revidert utgave av EDI-2. EDI-3 er et selvrapporteringsinstrument for ungdom fra 13 år til voksen alder, som måler symptomer og psykologiske trekk som er relatert til spiseforstyrrelser og består av ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Mullen Scales of Early Learning (MSEL) 

   Martinussen, Monica; Siqveland, Torill (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-03-04)
   Mullen Scales of Early Learning (MSEL) ble første gang publisert i USA i 1995 (Mullen, 1995) som en test for å kartlegge kognitive evner hos barn i alderen 0-68 mnd. Forlaget Pearson eier rettighetene til testen og er også forhandler av den. Det finnes ingen norsk manual for testen. Testen består av til sammen fem skalaer som kartlegger barnets grovmotorikk, visuelle oppfattelse, finmotorikk, ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Parenting Stress index, 3. versjon (PSI) 

   Kornør, Hege; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2011-08-15)
   <b>Beskrivelse.</b> Parenting Stress Index (PSI) er et spørreskjema som skal gi mål på stress i foreldrebarnrelasjonen. Sju skalaer for foreldreegenskaper og seks skalaer for barneegenskaper angir til sammen det totale stressnivået. I tillegg kommer en skala for livsstress. Målgruppen er foreldre med inntil 12 år gamle barn. Spørreskjemaet tar 20-25 minutter å besvare. Den norske oversettelsen av ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Resilience Scale for Adolescents (READ) 

   Gärtner, Kristin; Reedtz, Charlotte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-05-18)
   Resilience Scale for Adolescents (READ) er et selvrapport spørreskjema for ungdom som måler resiliens; evnen til å håndtere stress og negative livshendelser. Skjemaet er utviklet av Hjelmedal, Friborg, Stiles, Martinussen og Rosenvinge i 2006 på bakgrunn av et resiliensmål for voksne. READ består av 28 utsagn som er positivt formulert og danner 5 delskalaer; personlig kompetanse, sosial kompetanse, ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Sense of Coherence [SOC-13] 

   Kaiser, Sabine; Strøm, Henriette Kyrrestad (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-01-24)
   Sense of Coherence (SOC)/Opplevelse av sammenheng ble utviklet av Antonovsky (1987) og består i originalversjonene av 29 spørsmål (SOC-29) og i en forkortet versjon av 13 spørsmål (SOC-13). SOC-13 er oversatt til norsk og alderstilpasset til barn og unge av Torsheim og Wold i 1998. Det foreligger ikke en norsk versjon av SOC-29 og denne artikkelen handler derfor kun om SOC-13. Det finnes rettighetshavere ...
  • The meaning and making of childhoods in kinship care – young adults' narratives 

   Skoglund, Jeanette; Holtan, Amy; Thørnblad, Renee (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-01-09)
   This article draws on interviews with 26 young adults (15 women and 11 men, aged 19–29) who grew up in long-term kinship care in Norway, and explore how they portray their childhoods. Our starting point is that the foster child status provide cultural and public narratives, images and positions for the young adults to employ when interpreting childhood experiences. The question we ask is how this ...
  • Mellom entusiasme og anvendelse - Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med familieråd 

   Saus, Merete; Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Familieråd er en familiebasert beslutningsmodell som brukes i barnevernet. Familierådsmodellen sees i lys av fremveksten av demokratisering og myndiggjørende perspektiver i barnevernet med stadig nye og endrede arbeidsoppgaver og rutiner. Familieråd brukes relativt lite i barnevernsarbeid selv om både private og offentlige aktører jevnt over er begeistret. Hensikten med denne undersøkelsen er å ...
  • A Meta-Analysis of Long-Term Outpatient Treatment Effects for Children and Adolescents with Conduct Problems 

   Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Adolfsen, Frode; Vis, Svein Arild; Wynn, Rolf (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-05-27)
   The present meta-analytic review explored long-term treatment effects in children and adolescents, age ranging from 2 to 17 years, treated because of conduct problems. The presumed mediators were examined. Various treatments, in all 56 studies including 2589 participants, were included. 32 studies involved an untreated control condition, whereas 24 studies did not. The overall weighted effect ...