Now showing items 53-72 of 103

  • Måleegenskaper ved de norske versjonene av Ravens matriser [Standard Progressive Matrices (SPM)/Coloured Progressive Matrices (CPM)] 

   Helland-Riise, Fredrik; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12-18)
   <p>Ravens matriser består av flere varianter der Coloured Progressive Matrices (CPM) (5–11 år) og Standard Progressive Matrices (SPM) (8–65 år) kan anvendes for barn og unge. Testen ble utviklet av John C. Raven, og SPM ble først publisert i 1938, mens CPM-versjonen ble publisert i 1998. Testen er ment å måle non-verbal intelligens eller evne til abstrakt resonnering ved at barnet skal finne systemet ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Aberrant Behavior Checklist (ABC) 

   Halvorsen, Marianne; Myrbakk, Even; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-05-07)
   Description. The Aberrant Behavior Checklist (ABC) is suitable for individuals with an intellectual disability and was developed by Aman and Singh in 1986. The latest ABC-version (Community) was published in 1994, and translated (and back translated) to Norwegian by the Mapi Research Institute. The copyright ownership is held by Slosson Educational Publications Inc. The ABC is a 58-item checklist ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Ages and Stages Questionnaires (ASQ) 

   Martinussen, Monica; Valla, Lisbeth (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-07-01)
   Beskrivelse. Ages & Stages Questionnaires ble utviklet på 80-tallet i USA som et screeningsverktøy for sped- og småbarn for å kartlegge utviklingsnivå (Squires, Bricker & Potter, 1997). Instrumentet ble oversatt til norsk i 2001-2002 av Harald Janson, Beathe Enoksen og Kristin Furuholmen ved Psykologisk institutt, UiO. Ulike versjoner av spørreskjemaet (til sammen 19) finnes for aldersgruppene 4 mnd ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM IV: Barneversjonen (ADIS for DSM IV:C) 

   Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-11-24)
   Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM IV: Barneversjon (ADIS for DSM-IV:C, forkortes ADIS-C) er et semistrukturert intervju for å diagnostisere angstlidelser hos barn og unge mellom 7 og 17 år. Denne versjonen ble revidert av Anne Marie Albano og Wendy K. Silverman i 1996. Den norske versjonen er oversatt av Marianne Aalberg og Torunn Nøvik. RBUP Øst og Sør var tidligere distributør, men nå ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) 

   Brøndbo, Per Håkan; Høyland, Anne Lise (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-26)
   <i>Beskrivelse</i> - Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) (Lord, et al., 2012) er et kartleggingsinstrument for å vurdere atferd ved autismespekterforstyrrelser, ASF. ADOS-2 har fem moduler tilpasset språknivå og/eller alder. ADOS-2 er utviklet av Lord et al. og er en videreutvikling av ADOS-G (2000). Revisjonen har nye og reviderte algoritmer for modulene 1– 4 samt ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Brief Problem Monitor (BPM) 

   Backer-Grøndahl, Agathe; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-25)
   Brief Problem Monitor (BPM) er en kortversjon av kartleggingssystemet Achenbach System of Empirical Based Assessment (ASEBA). Instrumentet er utviklet for at man enkelt skal kunne følge med på barnets/ungdommens utvikling på eksternaliserende problemer, internaliserende problemer og oppmerksomhetsproblemer, inkludert eventuell endring etter en intervensjon. Det finnes tre versjoner; én for foreldre ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Eating Disorder Inventory, versjon 3 (EDI-3) 

   Kaiser, Sabine; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-01-22)
   Eating Disorder Inventory (EDI) ble utviklet av Garner, Olmstead og Polivy i 1983. Den ble oversatt til norsk av Øyvind Rø og Jan H. Rosenvinge. Den tredje versjonen av EDI ble publisert i 2004 og er en revidert utgave av EDI-2. EDI-3 er et selvrapporteringsinstrument for ungdom fra 13 år til voksen alder, som måler symptomer og psykologiske trekk som er relatert til spiseforstyrrelser og består av ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Mullen Scales of Early Learning (MSEL) 

   Martinussen, Monica; Siqveland, Torill (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-03-04)
   Mullen Scales of Early Learning (MSEL) ble første gang publisert i USA i 1995 (Mullen, 1995) som en test for å kartlegge kognitive evner hos barn i alderen 0-68 mnd. Forlaget Pearson eier rettighetene til testen og er også forhandler av den. Det finnes ingen norsk manual for testen. Testen består av til sammen fem skalaer som kartlegger barnets grovmotorikk, visuelle oppfattelse, finmotorikk, ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Parenting Stress index, 3. versjon (PSI) 

   Kornør, Hege; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2011-08-15)
   <b>Beskrivelse.</b> Parenting Stress Index (PSI) er et spørreskjema som skal gi mål på stress i foreldrebarnrelasjonen. Sju skalaer for foreldreegenskaper og seks skalaer for barneegenskaper angir til sammen det totale stressnivået. I tillegg kommer en skala for livsstress. Målgruppen er foreldre med inntil 12 år gamle barn. Spørreskjemaet tar 20-25 minutter å besvare. Den norske oversettelsen av ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Resilience Scale for Adolescents (READ) 

   Gärtner, Kristin; Reedtz, Charlotte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-05-18)
   Resilience Scale for Adolescents (READ) er et selvrapport spørreskjema for ungdom som måler resiliens; evnen til å håndtere stress og negative livshendelser. Skjemaet er utviklet av Hjelmedal, Friborg, Stiles, Martinussen og Rosenvinge i 2006 på bakgrunn av et resiliensmål for voksne. READ består av 28 utsagn som er positivt formulert og danner 5 delskalaer; personlig kompetanse, sosial kompetanse, ...
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Sense of Coherence [SOC-13] 

   Kaiser, Sabine; Strøm, Henriette Kyrrestad (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-01-24)
   Sense of Coherence (SOC)/Opplevelse av sammenheng ble utviklet av Antonovsky (1987) og består i originalversjonene av 29 spørsmål (SOC-29) og i en forkortet versjon av 13 spørsmål (SOC-13). SOC-13 er oversatt til norsk og alderstilpasset til barn og unge av Torsheim og Wold i 1998. Det foreligger ikke en norsk versjon av SOC-29 og denne artikkelen handler derfor kun om SOC-13. Det finnes rettighetshavere ...
  • The meaning and making of childhoods in kinship care – young adults' narratives 

   Skoglund, Jeanette; Holtan, Amy; Thørnblad, Renee (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-01-09)
   This article draws on interviews with 26 young adults (15 women and 11 men, aged 19–29) who grew up in long-term kinship care in Norway, and explore how they portray their childhoods. Our starting point is that the foster child status provide cultural and public narratives, images and positions for the young adults to employ when interpreting childhood experiences. The question we ask is how this ...
  • Mellom entusiasme og anvendelse - Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med familieråd 

   Saus, Merete; Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Familieråd er en familiebasert beslutningsmodell som brukes i barnevernet. Familierådsmodellen sees i lys av fremveksten av demokratisering og myndiggjørende perspektiver i barnevernet med stadig nye og endrede arbeidsoppgaver og rutiner. Familieråd brukes relativt lite i barnevernsarbeid selv om både private og offentlige aktører jevnt over er begeistret. Hensikten med denne undersøkelsen er å ...
  • A Meta-Analysis of Long-Term Outpatient Treatment Effects for Children and Adolescents with Conduct Problems 

   Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Adolfsen, Frode; Vis, Svein Arild; Wynn, Rolf (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-05-27)
   The present meta-analytic review explored long-term treatment effects in children and adolescents, age ranging from 2 to 17 years, treated because of conduct problems. The presumed mediators were examined. Various treatments, in all 56 studies including 2589 participants, were included. 32 studies involved an untreated control condition, whereas 24 studies did not. The overall weighted effect ...
  • Neurodevelopmental correlates of behavioural and emotional problems in a neuropaediatric sample 

   Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sætrum, Ane; Steinsvik, Oddmar; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-20)
   Most research does not address the overlap between neurodevelopmental disorders when investigating concomitant mental health problems. The purpose of the present study was to examine the association of intellectual disability (ID), autism spectrum disorder (ASD), and attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) with the presence of behavioural and emotional problems after controlling for other ...
  • Obstacles for child participation in care and protection cases : why Norwegian social workers find it difficult 

   Vis, Svein Arild; Holtan, Amy; Nigel, Thomas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Although some attempts are being made to increase children's participation in Norwegian child protection cases, much needs to be done in order to comply with the participation principle in the United Nations Convention on the Rights of the Child. This paper reports on a study of factors that are likely to predict if social workers will attempt to give children an effective voice in decision making ...
  • “Oh oobe doo, I wanna be like you” associations between physical activity of preschool staff and preschool children 

   Fossdal, Tom Stian; Kippe, Karin Oddbjørg; Handegård, Bjørn Helge; Lagestad, Pål Arild (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-29)
   <i>Objective</i>: Physical activity contributes to prevent serious diseases and ailments, and previous research indicates that lifestyle habits are likely to track from early childhood to adulthood. 90% of Norwegian children aged 1–5 are enrolled in preschools, and preschool staff can play an important role in children’s activity levels. This study’s aim was to identify whether any associations ...
  • Organizational factors and child participation in decision-making: differences between two child welfare organizations 

   Vis, Svein Arild; Fossum, Sturla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
  • Parent participation in alcohol prevention: Evaluation of an alcohol prevention programme 

   Adolfsen, Frode; Strøm, Henriette Kyrrestad; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik; Eisemann, Martin; Koposov, Roman A (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-09-25)
   Aim: <br>The main purpose of this study was to evaluate the effectiveness of the parental part of the Norwegian Unge & Rus (Youth and Alcohol) programme. The intervention was aimed at changing parents’ rules and attitudes towards adolescent alcohol use, and their ability to talk with their adolescents about alcohol, as well as improving parents’ relationships with and knowledge about their ...
  • Parenting stress among Norwegian kinship and non-kinship foster parents 

   Vis, Svein Arild; Lauritzen, Camilla; Fossum, Sturla; Holtan, Amy (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-05-14)
   There are several studies conducted on parenting stress, and the conclusion in the parenting stress research literature is generally that parenting stress decreases the quality of the parent-child relationship. There are however few studies on parenting stress comparing kinship homes to ordinary types of foster homes. The aims of this study were to measure parenting stress in kinship and non-kinship ...