• Samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern for barn og unge – en litteraturgjennomgang 

   Fossum, Sturla; Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Ottosen, Agnetha; Rustad, Kirsten Buck (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   Hensikten med kunnskapsoversikten var å lære mer om samhandlingen mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) i Norge. Det ble gjort litteratursøk sommeren 2014 i rapporter og artikler som var publisert i tiden 2004 til 2014. Kriterier for inklusjon var at barnevern og/eller PHBU sto i tittelen. Totalt var 78 publikasjoner relevante for en grundigere gjennomgang, og av disse ...
  • Samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern for barn og unge – utfordringer og muligheter 

   Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Fossum, Sturla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11-15)
   In 2015, a new guidance was issued that sought to clarify the responsibilities and obligations for cooperation between child welfare and mental healthcare services in Norway. This study investigated if the guidance had any impact on the collaboration between services. An electronic survey was administered to employees in the child welfare services and in the child and adolescent mental health services. ...
  • Samtale med barn i barnevernet- Utprøving og evaluering av implementeringsstrategier 

   Vis, Svein Arild (Research report; Forskningsrapport, 2006)
   I prosjekt ”Samtale med barn i barnevernet” kombineres forskning, utvikling og implementering av arbeidsmetoder i barnevernet. Prosjektet gjennom føres i fire faser i perioden 2003-2007. Det rapporteres her for Fase 3 ”Samtale med barn i barnevernet - utprøving og evaluering av implementeringsstrategier”. Dette delprosjektet er finansiert av stiftelsen Wøyen.
  • Samtaler med barn i barnevernet 

   Vis, Svein Arild (Research report; Forskningsrapport, 2004)
   Dette prosjektet er gjennomført med finansiering fra Stiftelsen Wøyen. Vi takker stiftelsen for deres interesse og engasjement for å gjøre barns stemmer hørt. Vi takker også de som har stilt opp på intervju og som gjennom sine fortellinger bidrar til kunnskapsutvikling i barnevernet.
  • Social functioning and mental health among children who have been living in kinship and non-kinship foster care: results from an 8-year follow-up with a Norwegian sample 

   Vis, Svein Arild; Handegård, Bjørn Helge; Holtan, Amy; Thørnblad, Renee; Fossum, Sturla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  • The strengths and difficulties Questionnaire as a screening instrument for Norwegian Child and Adolescent Mental Health Services, application of UK scoring algorithms 

   Brøndbo, Per Håkan; Mathiassen, Børge Idar; Martinussen, Monica; Heiervang, Einar; Eriksen, Mads; Moe, Therese Fjeldmo; Guri, Sæther; Kvernmo, Siv (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   The use of screening instruments can reduce waiting lists and increase treatment capacity. The aim of this study was to examine the usefulness of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) with the original UK scoring algorithms, when used as a screening instrument to detect mental health disorders among patients in the Norwegian Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS) North ...
  • Study protocol of an RCT of EMOTION: An indicated intervention for children with symptoms of anxiety and depression 

   Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-09-26)
   Background: High levels of anxiety and depression are common psychological symptoms among children and adolescents. These symptoms affect young people in multiple life domains and are possible precursors of long- term psychological distress. Despite relatively high prevalence, few children with emotional problems are referred for clinical treatment, indicating the need for systematic prevention. ...
  • Støtte og utvikling i jobben som ny lærerutdanner i Norge 

   Langørgen, Ketil; Smith, Kari (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-20)
   <ul> <li>Denne mixed methods-studien bygger på datamateriale fra en nasjonal spørreundersøkelse med 220 respondenter om ulike aspekter ved det å være nyansatt i lærerutdanningen i Norge. Artikkelen viser at nye lærerutdannere i liten grad har opplevd støtte og oppfølging i de første årene i jobben. Videre drøfter artikkelen hvilke aspekter nye lærerutdannere selv foreslår av støtte og oppfølging ...
  • Veiledning for nyansatte i barnevernet 

   Lauritzen, Camilla; Aas, Benedikte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-04)
   Myndighetene ønsker å innføre veiledet førsteår for nyansatte i barnevernet, med hensikt om å redusere frafall, samt å bidra til profesjonell utvikling av nyansatte. Dette prosjektet hadde som formål å undersøke hvor langt man har kommet med å innføre veiledning for nyansatte og øvrige ansatte i det kommunale barnevernet. Deltakerne i studien besto av ansatte i det kommunale barnevernet (N = ...
  • Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning – hvorfor, hvordan og hva videre? 

   Lauritzen, Camilla; Nordstoga, Sigrid; Østby, Lene Gunhild; Broman, Åse; Haugs, Tone (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   Store belastninger, spesielt for nyansatte, er en kjent utfordring for barneverntjenesten. Svært mange ansatte velger å slutte i barnevernet, og dette er et problem for tjenestene som mister kompetanse og kontinuitet. For å styrke tjenestene iverksatte den forrige regjeringen satsingen barnevernløftet (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2012–2013). Barnevernløftet innebærer blant ...
  • Youth blogging and serious illness 

   Nesby, Linda; Salamonsen, Anita (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-12-15)
   In recent years, a growing number of young people who experience illness tend to blog about it. In this paper, we question whether and how illness blogs illustrate the intercommunicative aspect of blogging by bringing forth both the literary concept of the implied reader and the sociological concepts of empowerment and agency in the analysis. We argue that young people blogging about serious illness ...