Now showing items 3556-3575 of 5511

  • A nutrition problem solved by a two-step endoscopic removal of a non-adjustable gastric band 

   Johansen, Christer; Norum, Jan; Engebretsen, Bernt E.; Agledahl, Uwe (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-01)
   Bariatric surgery is an effective approach for weight loss and short-term improvement in metabolic disorders. Stenosis is a common complication of gastric banding. Balloon dilatation or gastrotomy has been employed in this setting. Few studies have indicated endoscopic removal of the band a feasible procedure. We present a 60-year-old female who underwent gastric banding in 1985 and suffered from ...
  • Nutritional quality of food as represented by the FSAm-NPS nutrient profiling system underlying the Nutri-Score label and cancer risk in Europe: Results from the EPIC prospective cohort study 

   Deschasaux, Mélanie; Huybrechts, Inge; Murphy, Neil; Julia, Chantal; Hercberg, Serge; Srour, Bernard; Kesse-Guyot, Emmanuelle; Latino-Martel, Paule; Biessy, Carine; Casagrande, Corinne; Jenab, Mazda; Ward, Heather; Weiderpass, Elisabete; Dahm, Christina C.; Overvad, Kim; Kyrø, Cecilie; Olsen, Anja; Affret, Aurélie; Boutron-Ruault, Marie-Christine; Mahamat-Saleh, Yahya; Kaaks, Rudolf; Kühn, Tilman; Boeing, Heiner; Schwingshackl, Lukas; Bamia, Christina; Peppa, Eleni; Trichopoulou, Antonia; Masala, Giovanna; Krogh, Vittorio; Panico, Salvatore; Tumino, Rosario; Sacerdote, Carlotta; Bueno-De-Mesquita, Hendrik Bastiaan; Peeters, Petra H.; Hjartåker, Anette; Rylander, Charlotta; Skeie, Guri; Ramõn Quirõs, Jose; Jakszyn, Paula; Salamanca-Fernández, Elena; Huerta, José María; Ardanaz, Eva; Amiano, Pilar; Ericson, Ulrika; Sonestedt, Emily; Huseinovic, Ena; Johansson, Ingegerd; Khaw, Kay-Tee; Wareham, Nick; Bradbury, Kathryn E.; Perez-Cornago, Aurora; Tsilidis, Konstantinos K.; Ferrari, Pietro; Riboli, Elio; Gunter, Mark J.; Touvier, Mathilde (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-18)
   <p><i>Background - </i>Helping consumers make healthier food choices is a key issue for the prevention of cancer and other diseases. In many countries, political authorities are considering the implementation of a simplified labelling system to reflect the nutritional quality of food products. The Nutri-Score, a five-colour nutrition label, is derived from the Nutrient Profiling System of the British ...
  • Ny diagnostikk for Alzheimers i Nytt Senter 

   Fjellaksel, Richard; Hjelstuen, Ole Kristian; Sundset, Rune (Chronicle; Kronikk, 2015-04-23)
  • Ny generasjon HPV-tester på vent 

   Sørbye, Sveinung Wergeland; Gutteberg, Tore Jarl; Vintermyr, Olav Karsten (Chronicle; Kronikk, 2010-09-18)
   Ny forskning viser at gentester for humant papillomvirus (HPV) siler ut de behandlingstrengende i langt større grad enn celleprøver. Samtidig er det grunn til å tro at mRNA-tester bør velges fremfor DNA-tester.
  • Ny praksismodell gjorde studentene bedre i ledelse og organisering 

   Tingvoll, Wivi-Ann; Pedersen, Karin Ravn; Nymo, Randi Inger Johanne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-02)
   <p><i>Bakgrunn</i>: Sykepleiere er den største gruppen helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det forventes at de allerede som nyutdannede har kompetanse i sykepleiefaglig ledelse for å kunne organisere og lede pasientarbeidet. Sykepleierutdanningen i samarbeid med praksisfeltet har ansvaret for å utvikle teoretisk og praktisk kunnskap slik at sykepleiere får handlingskompetanse ...
  • Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten 

   Klausen, Rita Kristin (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2017)
   Senter for omsorgsforskning, nord har deltatt i ressursgruppen til utarbeidelsen av en ny veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Denne veilederen er nå publisert.
  • Nyfødtdødelighet i India : hvordan redusere nyfødtdødelighet i India ved hjelp av hjemmebesøk hos mor og barn? 

   Hovind, Veronica; Hustad, Majken Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Bakgrunn: Nyfødtdødeligheten i India er veldig høy, 43 per 1000 levendefødte dør. Vi har fokusert på hvordan dette kan begrenses ved hjelp av hjemmebesøk og atferdsendringer. Materiale og metode: Vi reiste til Shivgarh i India i perioden november/desember 2010 og fulgte Saksham, en organisasjon som jobber for å senke nyfødtdødeligheten i India. Vi har gjort en evaluering av organisasjonen, ...
  • Nyretransplantasjon med søsken som giver. En studie av hvordan og hvorfor praksisen har endret seg i Norge de siste 20 år 

   Gunnestad, Terje Jektvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
   Formål: Ved endestadie nyresvikt er nyretransplantasjon den foretrukne behandling. Best graftfunksjon og graftoverlevelse oppnås ved bruk av levende giver. Søskengivere har 25% sjanse for fullstendig vevsforlikelighet, noe som gir resipienten et godt utgangspunkt for å minimere risikoen for avstøtningsreaksjon. I oppgaven ønsker jeg å drøfte hvorfor andelen søskengivere har gått ned i Norge de siste ...
  • Nytt legemiddel for å hindre tilbakefall av blodpropp? 

   Hindberg, Kristian (Others; Andre, 2015-11-27)
   I en ny studie, utført i flere europeiske land, er det undersøkt om legemiddelet Sulodexide kan forebygge at man får en ny blodpropp etter å først ha fått én. Etter at man har fått en blodpropp vil man få behandling med blodfortynnende medisin. For noen pasienter er dessverre risikoen for indre blødninger for stor med denne behandlingen, og behandlingen blir derfor avsluttet etter 3-12 måneder. Det ...
  • Nytte av glukosesensor : en tverrsnittsstudie av pasienter som har fått glukosesensor ved Nordlandssykehuset Bodø 

   Åmo, Ida Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06)
   Bakgrunn. Vi ønsket å gjøre en tverrsnittsundersøkelse av pasienter med type 1-diabetes som har fått permanent glukosesensor ved Nordlandssykehuset Bodø. Vi ville undersøke bl.a. hvor mange som faktisk bruker sensoren, hyppighet av bruken, og hva de tenker om sensoren. (Det er ikke gjort liknende undersøkelse i Norge.) Vi ønsket også å se på om HbA1c har endret seg etter oppstart med sensoren, samt ...
  • Nytte av tromboelastograf ved hjertekirurgi? : en litteraturstudie. 

   Jahnsen, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-09-15)
   Bakgrunn: I forbindelse med hjertekirurgi er blødning et problem og det er ønskelig å kunne måle blodplatefunksjonen hos disse pasientene for å redusere komplikasjoner for pasienten og/eller redusere bruk av blodprodukter. Kan tromboelastografen (TEG) bidra til dette? Material og metode: Gjennomgått TEG-litteratur fra PubMed for å kunne vurdere eventuell nytteverdi av TEG-målinger i forbindelse ...
  • Nytten av frysesnitt og preoperative laboratorieverdier ved kirurgi for primær hyperparathyreoidisme 

   Aase, Benedikte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-19)
   Primær hyperparathyreoidisme (PHPT) skyldes overproduksjon av parathyreoideahormon (PTH) i en eller flere parathyreoideakjertler, og i 80-85% av tilfellene forårsakes sykdommen av ett eller to adenomer. Insidensen er 0,45% hos kvinner og 0,17% hos menn. Klassiske symptomer inkluderer nyresten, benskjørhet eller gastrointestinale symptomer. På grunn av bedre og tidligere diagnostikk er det i dag mer ...
  • Nytten av prioritering av pasienter på Brystdiagnostisk senter (UNN) på grunnlag av kliniske henvisninger 

   Johansen, Ramona; Junker, Mette Bull (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
   Hovedformålet med denne oppgaven er å undersøke nytten av prioritering av pasienter på Brystdiagnostisk senter (BDS) på UNN. Kliniske henvisninger til BDS i Tromsø prioriteres i fem ulike grupper etter antatt hastegrad for undersøkelse og behandling. Vi har sett på de ulike gruppene med hensyn på malignitet, biopsier som tas, ventetiden før pasientene får time, aldersfordeling og symptombildet de ...
  • Nytteverdien av pasientkjennskap i allmennpraksis 

   Bakkehaug, Dina-Irene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Hvordan vurderer allmennleger nytteverdien av kjennskap til sine pasienter, og hvordan kan kontinuitet i lege-pasientforholdet og pasientkjennskap være til nytte? Oppgaven baserer seg på et litteraturstudium rundt temaene kontinuitet, pasientkjennskap og den kliniske beslutningstakingsprosessen. Videre bygger oppgaven på en undersøkelse gjennomført blant allmennleger som via audit-skjemaer har ...
  • "Nød lærer naken kvinne å spinne" : videokonferanse og gruppe som læringsarena 

   Knudsen, Liv-Berit; Larsen, Toril Agnete (Book; Bok, 2002-09)
  • Nødrett i psykisk helsevesen - straffritak eller behandlingsplikt? 

   Karlsen, Vegar; Skogstad, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-09-15)
  • O-GlcNAc Transferase Inhibition Differentially Affects Breast Cancer Subtypes 

   Barkovskaya, Anna; Seip, Kotryna; Hilmarsdòttir, Bylgja; Mælandsmo, Gunhild Mari; Moestue, Siver Andreas; Itkonen, Harri (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-04-05)
   Post-translational modifcation of intracellular proteins with a single N-acetylglucosamine sugar (O-GlcNAcylation) regulates signaling, proliferation, metabolism and protein stability. In breast cancer, expression of the enzyme that catalyzes O-GlcNAcylation – O-GlcNAc-transferase (OGT), and the extent of protein O-GlcNAcylation, are upregulated in tumor tissue, and correlate with cancer progression. ...
  • Obduksjoner. Er de nødvendige som kvalitetskontroll ved et moderne universitetssykehus? 

   Clausen, Vegard H. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003-09-04)
  • Obesity and obesity-associated cardiometabolic risk factors in indigenous Nenets women from the rural Nenets Autonomous Area and Russian women from Arkhangelsk city 

   Petrenya, Natalia; Brustad, Magritt; Dobrodeeva, Lilya; Bichkaeva, Fatima; Lutfalieva, Gulnara; Cooper, Marie; Odland, Jon Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  • Obesity and Staphylococcus aureus Nasal Colonization among Women and Men in a General Population 

   Olsen, Karina; Danielsen, Kjersti; Wilsgaard, Tom; Sangvik, Maria; Sollid, Johanna U. Ericson; Thune, Inger; Eggen, Anne Elise; Simonsen, Gunnar Skov; Furberg, Anne-Sofie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   Background: Obesity and diabetes mellitus (DM) have been linked to increased risk of infections, and Staphylococcus aureus nasal colonization is a major risk factor for developing infections with the microbe. We therefore sought to find whether body mass index (BMI) and waist circumference (WC) could be associated with S. aureus colonization independent of DM. Methodology: S. aureus colonization ...