Now showing items 4921-4940 of 5604

  • Structure-activity relationship studies of the aromatic positions in cyclopentapeptide CXCR4 antagonists 

   Mungalpara, Jignesh; Zachariassen, Zack George; Thiele, Stefanie; Rosenkilde, MM; Våbenø, Jon (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   The cyclopentapeptide CXCR4 antagonist FC131 (cyclo(-Arg1-Arg2-2-Nal3-Gly4-D-Tyr5-), 2; 2-Nal = 3-(2-naphthyl)alanine) represents an excellent starting point for development of novel drug-like ligands with therapeutic potential in HIV, cancer, stem-cell mobilization, inflammation, and autoimmune diseases. While the structure–activity relationships for Arg1, Arg2, and Gly4 are well established, less ...
  • Structure/activity relationship of alpha-conotoxins targeting GABAB receptor 

   Køller, Katrine Sperstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-16)
   Conotoxins are small disulfide rich peptides derived from the venom of Cone snails. They target different receptors in the nervous system with high selectivity and potency making them valuable as drug leads or drug themselves. One group of conotoxins, α-conotoxins have been shown to have potential as treatment for neuropathic pain.
  • The struggle against perceived negligence. A qualitative study of patients’ experiences of adverse events in Norwegian hospitals 

   Hågensen, Gunn; Nilsen, Gudrun; Mehus, Grete; Henriksen, Nils Oddbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-04-25)
   <p><i>Background</i>: Every year, 14 % of patients in Norwegian hospitals experience adverse events, which often have health-damaging consequences. The government, hospital management and health personnel attempt to minimize such events. Limited research on the first-hand experience of the patients affected is available. The aim of this study is to present patients’ perspectives of the occurrence ...
  • Struggles of being and becoming: A dialogical narrative analysis of the life stories of Sami elderly 

   Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   The Sami are an indigenous people living in Norway, Sweden, Finland, and Russia. Historically, national states have made strong efforts to assimilate the Sami people into the majority populations, and the Sami have experienced stigmatization and discrimination. However, after World War II, there has been a revitalization process among the Sami that was pioneered by the Sami Movement and gradually ...
  • Struktur på kommunal helsetjeneste - var alt bedre før? 

   Soltun, Grete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-03)
   Universitetet i Tromsø ønsker å etablere et universitetshelsesenter (UH) hvor flere profesjoner samles under ett tak. Her får man mulighet til å jobbe og undervise tverrfaglig. Tanken er at senteret skal inneholde legekontor, fysioterapiklinikk, ergoterapeut, psykolog, helsesøster og ernæringsfysiolog. I tillegg vil sykepleiere og bioingeniører være sentrale rundt drift og veiledning på legekontoret. ...
  • Strukturelle determinanter for selektiv inhibering av matrix metalloproteinaser 

   Hansen, Magne Kolstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2002-08-28)
  • Student experiences in learning person-centred care of patients with Alzheimer's disease as perceived by nursing students and supervising nurses 

   Skaalvik, Mari Wolff; Normann, Hans Ketil; Henriksen, Nils Oddbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
  • Studenter på høyere utdanning med studierelaterte vansker : har de kognitive vansker, og kan en nevropsykologisk utredning være nyttig for dem? 

   Berg, Camilla; Vetlesen, Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-02)
   Denne studien er et klinisk samarbeidsprosjekt mellom Psykologisk klinikk IPS ved UiT, og Studentrådgivninga i Tromsø. Utvalget besto av 23 studenter henvist fra Studentrådgivinga til nevropsykologisk undersøkelse grunnet studierelaterte vansker. To problemstillinger ble belyst. Kognitiv fungering ble kartlagt med et omfattende nevropsykologisk testbatteri. I etterkant av undersøkelsen ble det utført ...
  • Students and social workers views on children's participation in the Norwegian child protection service. 

   Harjo-Jensen, Iris Renate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-31)
   This master thesis exists in two parts – an article and additional text. The article is written in English while the additional text is written in Norwegian. The purpose of this quantitative study is to find differences in the views social work students and social workers have regarding children’s participation in the child protection service in Norway. This is important because student's views might ...
  • Students'experiences from a refugee camp: promoting new perspectives on nursing 

   Henriksen, Kirsti (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  • Studie av klinisk relevans av forskrivningsavvik ved resepter utskrevet av sykehusleger 

   Erdal, Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Innledning: Apotekloven slår fast at legemidler skal utleveres nøyaktig etter resept og rekvisisjon. Studier viser imidlertid at feil og mangler forekommer ved 2,0 % av reseptene som blir levert inn ved vanlige apotek i Norge, og forskrivningsavvik forekommer ved 8,5 % av ordinasjonene på resepter utskrevet av leger ved Haukeland Universitetssykehus. Forskrivningsavvik kan medføre fare for klinisk ...
  • Studie av prehospitalt forløp hos pasienter med sepsis 

   Antonsen, Linn-Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-07-31)
   Bakgrunn: Sepsis er en potensielt livstruende følgetilstand etter infeksjon. En rekke studier etter årtusenskiftet har vist at tidlig antibiotika- og væskebehandling øker overlevelsen av sepsis. I mars 2010 ble det innført nye retningslinjer for identifisering og håndtering av pasienter med sepsis i akuttmottaket ved UNN Tromsø. Vi vet lite om hva som skjer med sepsis-pasientene før de kommer til ...
  • Studielån på Blå Rock 

   Klausen, Rita Kristin (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2017)
  • Studiemiljøet ved medisinstudiet ved UiT Norges arktiske universitet. Et tverrsnittsstudie ved bruk av The Dundee Ready Educational Environment Measure 

   Hamnes, Skjalg Erlend (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
   Bakgrunn: Et godt studiemiljø har vist seg å være viktig for god læring i utdanninger generelt, inkludert medisinutdanningen. Viktigheten av studiemiljøets effekt på god læring har ført til et behov for å måle utdanningers studiemiljø. Et verktøy som i flere studier har vært nyttig for å måle studiemiljøet innenfor medisinutdanningen er The Dundee Ready Educational Environment Meassure (DREEM). ...
  • Studier av mekanismer for subcellulær lokalisering av transkripsjonsfaktoren FoxO3a og regulering av FoxO3a-mediert transkripsjon 

   Christensen, Andreas Aleksander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-20)
   Lokalisering av FoxO transkripsjonsfaktorer reguleres av posttranslasjonelle modifikasjoner (PTM) som involverer fosforylering, ubiquitinering, acetylering og deacetylering. Disse modifikasjonene har betydning for subcellulær lokalisering av FoxO3a som videre kan regulere cellesyklus arrest, apoptose og autofagi. I tillegg spiller FoxO transkripsjonsfaktorer en viktig rolle for utvikling av kreft, ...
  • Studies in pathways to care - duration of untreated psychosis and its determining factors in early psychosis 

   Kvig, Erling Inge (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-11-23)
   Mange pasienter med en førstegangspsykose får behandling sent i forløpet og har en lang varighet av ubehandlet psykose (VUP). Forsinket behandling kan skyldes både indre (lidelse og pasient relaterte) og ytre (tjeneste og systemrelaterte) faktorer. Til tross for at nyere forskning har dokumentert at en stor del av forsinkelsen skjer mens pasienten mottar behandling i spesialisthelsetjenesten, så er ...
  • Studies of genes potentially involved in the induction of flowering in Festuca pratensis (Huds.) 

   Henriksen, Hanne F. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-08)
   Many plants in northern regions require a period of low temperatures and short days (called vernalisation) during the winter season to initiate the flowering process. In this experiment, some genes thought to be involved in vernalisation response and induction of flowering in meadow fescue (Festuca pratensis) has been investigated. The genes were chosen based on their possible contribution in the ...
  • Studies of peripheral nerve blocks for hand and shoulder surgery 

   Flohr-Madsen, Sandra (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-04-04)
   Performing regional anesthesia with a minimum effective volume (MEV) of local anesthetic may reduce the risk of systemic local anesthesia toxicity. The lateral sagittal infraclavicular block (LSIB) is a well-established anesthesia method for surgery distal to the shoulder. For LSIB using ropivacaine 7.5 mg/ml the MEV was previously not known and we estimated MEV95 to be 31 ml (95% CI, 18 – 45 ...
  • Studies of sociosexual interactions in rats in an externally valid procedure: Are they relevant for understanding human sexual behavior? 

   Chu, Xi; Ågmo, Anders j (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-05)
   When a prolonged observation of groups of rats in a seminatural environment is used as testing procedure, different behavioral patterns are shown compared with what observed in a pair housed in a small cage. Males and females copulate simultaneously, they show a promiscuously and random copulatory pattern. Females remain completely receptive from the first lordosis displayed in the period of behavioral ...
  • A study of changes in glucose metabolism and inflammatory markers in morbidly obese patients undergoing bariatric surgery 

   Nestvold, Torunn Kristin (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2015-06-08)
   Summary Obesity is considered a worldwide pandemic. Morbidly obese patients are at risk of developing comorbidity such as diabetes mellitus type 2, hypertension and cardiovascular disease. The mechanisms behind the development of such complications in morbidly obese patients are still not fully understood, but low-grade inflammation and visceral adiposity are both involved. Effective treatment that ...