Now showing items 5418-5437 of 5517

  • Vold og seksuelle overgrep mot barn. I hvilken grad forteller barn om slike erfaringer i dommeravhør, og hvilke faktorer er assosiert med dette 

   Bakken, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-04-29)
   Vold og seksuelle overgrep mot barn er svært utbredt, og defineres som et folkehelseproblem. Når slike forhold avdekkes, eller det foreligger mistanker om at slike kriminelle handlinger har funnet sted, skal barnet i dommeravhør. Denne deskriptive studien hadde til hensikt å undersøke om barn som var i dommeravhør ved Statens Barnehus i Tromsø med bakgrunn i mistanker om å ha vært utsatt for vold ...
  • Vold på jobb i hjemmebasert psykisk helsetjeneste. En kvalitativ studie 

   Olsen, Ole Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-10-03)
   Som psykiatrisk sykepleier i kommunalpsykisk helsevern og i arbeid med mennesker som er psykisk syke, har min interesse for hvorfor vold og truende atferd er tilstede økt. hensikten med studien er å bidra til økt forståelse og kunnskap om hvilke utfordringer sykepleierne møter i situasjoner med vold og trusler. Metoden er kvalitativ og deltakerne er psykiatriske sykepleiere. Datainnsamling ved bruk ...
  • Voldsom sløsing med offentlige penger i vitenskapelig publisering 

   Smedsrød, Bård; Longva, Leif; Frantsvåg, Jan Erik (Chronicle; Kronikk, 2018-02-27)
   <i>Ingress</i>: Offentlig finansierte forskere skriver og kvalitetssikrer vitenskapelige artikler. Så tar et tidsskrift over alle økonomiske rettigheter. I neste omgang må forskerne kjøpe tilbake adgangen til de samme artiklene.
  • Vurdering av behandlingsmetoder mot tinnitus via randomiserte kliniske studier 

   Jonassen, Roger A. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003-02-14)
  • Vurdering av den kliniske prestasjonen til 4 vanlig brukte polymerbaserte resinsementer- en litteraturstudie 

   Svendsen, Ingunn Gabrielle; Svendsen, Hilde Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-04-27)
   Mål med studien: Denne litteraturstudien ble gjennomført for å undersøke den kliniske prestasjonen til 4 vanlige resinsementer ved sementering av onlay, kroner og broer fremstilt av oksidkeram, metallkeram og glasskeram. Material og metode: Litteratursøket ble gjort på den medisinske databasen PubMed basert på to definerte hypoteser. Ønsket var å finne kliniske, prospektive, randomiserte og ...
  • Vurdering av henvisningskvalitet, indikasjon og radiologiske funn av ultralyd abdomen ved UNN Narvik, rekvirert fra primærhelsetjenesten i Ofoten og Midt-Troms. En kvalitetssikringsstudie som gir innblikk i overdiagnostikk, overutredning og overbehandling 

   Bakken, Frøydis Grøm; Ambroise, Ingunn Kumle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Denne studentoppgaven består av to deler; Del 1. Teoridel: Too much medicine, Del 2. En kvalitetssikringsstudie utført ved radiologisk avdeling UNN Narvik. Del 1 var en ikke-systematisk gjennomgang av temaet Too Much Medicine. Del 2 var en deskriptiv studie der hensikten var å vurdere henvisningskvalitet, indikasjon og radiologiske funn til ultralyd abdomen ved UNN Narvik fra førstelinjetjenesten, ...
  • Vurdering av publikasjonen: “Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Rounduptolerant genetically modified maize” (Séralini et al. (2012), Food Chem Toxicol 50*). Uttalelse fra Faggruppen for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 

   Nerland, Audun Helge; Bakke, Anne Marie; Bernhoft, Aksel; Rivedal, Edgar; Torp, Torfinn; Brandtzæg, Per; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; Sipinen, Ville Erling; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Vikse, Rose; Andreassen, Åshild Kristine (Research report; Forskningsrapport, 2012-12-20)
   Den 19. september 2012 ble det publisert en artikkel i det tyske tidsskriftet «Food and Chemical Toxicology» som vakte oppmerksomhet i store deler av verden. Artikkelen bygger på en toårig fôringsstudie med rotter og konkluderer med en antatt økt hyppighet for ulike svulstdannelser og nyrelidelser blant dyrene knyttet til den genmodifiserte maisen NK603 og plantevernmidlet Roundup som inneholder ...
  • Væskebehandling av nevrointensivpasienter 

   Høyforsslett, Thea Schjødt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-17)
   Jeg har sett på væskebehandling av nevrointensivpasienter ved UNN Tromsø. Formålet med oppgaven var å se om det ordineres væskebalanse, og om ordinasjonene blir fulgt, samt mengde og type væske som blir gitt. Jeg har også sett på væske- og elektrolyttbalanse samt albumin gjennom oppholdet. Problemstillingen var: Hva slags væskebehandling får nevrointensivpasienter i Tromsø, og ordineres daglig ...
  • Waiting for nursing home placement: a study of the life situation of frail elderly and their carers 

   Fjelltun, Aud-Mari Sohini (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-01-30)
   Den forventede levealderen har økt nesten over hele verden. Dette har ført til at antall eldre stiger raskt, og veksten er ventet å fortsette. I Norge vokser gruppen eldre over 80 år raskest. Det er gjennomført mye internasjonal forskning om eldre og det å være deres pårørende. Fokus i denne studien var eldre som ventet på sykehjemsplass i en nordnorsk kommune, og deres pårørende. Det ble ikke ...
  • Wandering body, wandering mind? The relationship between bodily movement, creativity and mind wandering 

   Opdal, Ida Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-04)
   It has long been hypothesized that creativity may be related to mind wandering. Recent work has shown that bodily movement is related to both creativity and mind wandering. In the current experiment, we examined the question as to whether mind wandering and creativity would be simultaneously enhanced during an active walking condition relative to an inactive control condition. The experiment included ...
  • Water, sanitation, socioeconomic status and prevalence of waterborne diseases: a cross-sectional study at Makwanpur district, Nepal 

   Sedhain, Prapti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-20)
   Background: Nepal is a developing country. Lack of sustainability of water supply and sanitation services are always considered as major issue in developing countries that accounts for high prevalence of waterborne diseases such as diarrhea, dysentery, cholera, typhoid, and jaundice. In addition, socioeconomic status such as; education, income and occupation are also the bottle-necks in developing ...
  • ‘‘We are like lemmings’’: making sense of the cultural meaning(s) of suicide among the indigenous Sami in Sweden 

   Stoor, Jon Petter A; Kaiser, Niclas; Jacobsson, Lars; Renberg, Ellinor Salander; Silviken, Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-09-01)
   Background. Suicide is a widespread problem among indigenous people residing in the circumpolar Arctic. Though the situation among the indigenous Sami in northern Scandinavia is better than among some other indigenous people, suicide is still regarded as a major public health issue. To adapt prevention strategies that are culturally attuned one must understand how suicide is understood within ...
  • "We own the illness”: a qualitative study of networks in two communities with mixed ethnicity in Northern Norway 

   Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-02-21)
   Background: When people in Northern Norway get ill, they often use traditional medicine. The global aim of this study was to examine the extended family networks’ function and responsibility in cases of illness in the family, in two Northern Norwegian communities with a population of mixed ethnicity.<p> Methods: Semi-structured individual interviews with 13 participants and 4 focus group interviews ...
  • A web-based telemedicine system for low-resource settings 13 years on: insights from referrers and specialists 

   Patterson, Victor; Wootton, Richard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   Background: One way to tackle health inequalities in resource-poor settings is to establish links between doctors and health professionals there and specialists elsewhere using web-based telemedicine. One such system run by the Swinfen Charitable Trust has been in existence for 13 years which is an unusually long time for such systems. Objective: We wanted to gain some insights into whether and ...
  • Weight Change and Risk of Venous Thromboembolism: The Tromsø Study 

   Horvei, Lars Daae; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-12-20)
   <b>Background:</b> Obesity is a major risk factor for venous thromboembolism (VTE), but it is unknown to what extent weight change over time affects VTE risk.<br> <b>Aims:</b> To investigate the association between weight change and risk of incident VTE in a population-based cohort with repeated measurements.<br> <b>Methods:</b> Participant data were collected from the Tromsø 3 (1986–87), 4 ...
  • Weight loss and BMI criteria in GLIM's definition of malnutrition is associated with postoperative complications following abdominal resections – Results from a National Quality Registry 

   Skeie, Eli; Tangvik, Randi Julie; Nymo, Linn Såve; Harthug, Stig; Lassen, Kristoffer; Viste, Asgaut (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-07-20)
   <i>Background & aims</i> - Although malnutrition is thought to be common among patients with intraabdominal diseases and is recognized as a risk factor for postoperative complications, diagnostic criteria for malnutrition have not been consistent. Thus, the Global Leadership Initiative in Malnutrition (GLIM) has recently published new criteria for malnutrition. The aims of this study were to investigate ...
  • Weight underestimation linked to anxiety and depression in a cross-sectional study of overweight individuals in a Sami and non-Sami Norwegian population: the SAMINOR Study 

   Kvaløy, Kirsti; Melhus, Marita; Silviken, Anne; Broderstad, Ann Ragnhild (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-12)
   <i>Objectives</i>: Underestimation of overweight/obesity may prevent weight loss attempts, resulting in further weight gain and maintenance of overweight. Mental health benefits may nevertheless surpass negative consequences. Our main objective was to study the association between underestimation of overweight/obesity and symptoms of anxiety and depression in Sami and non-Sami populations.<p> < ...
  • Welfare and labour-force participation of kinship foster mothers 

   Holtan, Amy; Thørnblad, Renee (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2009)
   Objective: Kinship foster care has become the placement of choice in the Western world. This article explores the welfare, labour-force participation, and caregiving role of kinship foster mothers in Norway. <br>Method: The study supplements a quantitative study of Norwegian long-term kinship and nonkinship foster care with a qualitative study of parenting in formal kinship foster care. A total of ...
  • What are diabetes patients discussing on social media? 

   Gabarron, Elia; Bradway, Meghan; Årsand, Eirik (Conference object; Konferansebidrag, 2016-11-15)
   Social media channels are being used more and more by people with diabetes for exchanging health information, experiences with their chronic condition, and asking and giving advice to their peers[1]. The objective of this study is to describe the nature of the information that is shared on Norwegian diabetes social media groups, and the users’ reactions to these posts.
  • What are the molecular consequences of germline mutations in breast and ovarian cancer susceptibility genes in a Norwegian breast and ovarian cancer population? 

   Jarhelle, Elisabeth (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-06-01)
   It is estimated that 5-10% of breast cancers (BC) and 25% of ovarian cancers (OC) are caused by inherited sequence variants in genes. In the mid 90’s, the two genes BRCA1 and BRCA2 were discovered to be directly associated with increased risk of BC and OC. Molecular screening of these two genes has revealed several disease causing variants as well as variants of unknown clinical significance (VUS). ...