Now showing items 5472-5491 of 5612

  • Vi går inn i det private rommet til pasienten : Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid 

   Svelstad, Anne Evju; Klette, Gøril Salomonsen; Kasen, Anne; Bondas, Terese (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
   Nurses experiences of health promotion with patients in somatic outpatient clinics The aim is to describe and understand nurses’ experiences of health promotion with patients, who have been recommended to change their lifestyles when cared for in outpatient clinics. Semi-structured in-depth interviews were carried out with a sample of 7 nurses, who cared for patients, suffering from diabetes, ...
  • Vi har efterhånden fundet vores egne ben som forældre: Forældreskab og sundhedspleje i spændingsfeltet mellem velfærdsstat og privatsfære 

   Haslund, Helle; Risør, Mette Bech (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
   Der er særligt gennem de sidste 50 år sket en intensivering af et børnecentreret forældre-skab, som i stigende omfang er orienteret mod børns sundhed og udvikling, hvor brug af ekspertråd er centralt. Præmature børn befinder sig i en forhøjet risiko for komplikationer relateret til sundhed, trivsel og udvikling, og de er ved fødslen oftest med forældrene ind-lagt gennem en periode på en hospitalsafdeling ...
  • "Vi spekulerer ikke i smerte" : en studie om sykepleieres erfaringer fra smertevurdering til pasienter med alvorlig demens og språkvansker. 

   Jenssen, Gunn-Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11)
   Studien fokuserer på sykepleiernes arbeid med pasienter som har en alvorlig demenssykdom og som i tillegg har mistet sin språklige kommunikasjonsevne. På grunn av bedre medisinske behandlingsmetoder lever vi lenger i Norge i dag enn tidligere. Forekomsten av demens er stigende med økende alder og dermed også antall personer med en demenssykdom. Formålet med studien er å få fram sykepleienes erfaringer ...
  • Video conferencing versus telephone calls for team work across hospitals : a qualitative study on simulated emergencies 

   Bolle, Stein Roald; Gilbert, Mads; Larsen, Frank Atle; Hagen, Oddvar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2009)
  • Video consultations in medication overuse headache. A randomized controlled trial 

   Bekkelund, Svein Ivar; Müller, Kai Ivar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-17)
   <i>Objective</i> - To test the hypothesis that the effect of video consultations is noninferior to traditional consultations in managing patients with overuse headache (MOH).<p> <p><i>Materials and Methods</i> - Patients were recruited from referrals to a neurological clinic. In a randomized controlled trial (RCT), headache burden measured by headache impact test (HIT‐6) and frequency of ...
  • Videokonferanse og mobiltelefoner: Nye muligheter for 113 

   Hotvedt, Martin; Melbye, Sigurd (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-02)
   Denne oppgaven handler om kombinasjonen av telemedisin og akuttmedisin. Vi ønsket å undersøke om de siste års utvikling innen mobiltelefonteknologi har gitt muligheter som kan utnyttes av AMK. Vi har gjennomført en eksperimentell studie, hvor vi gjennom 90 kasus har testet kvaliteten på videokonferanse mellom lekfolk og AMK-sentral. De 90 kasusene var fordelt på tre forskjellige lokalisasjoner som ...
  • Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning – hvorfor, hvordan og hva videre? 

   Lauritzen, Camilla; Nordstoga, Sigrid; Østby, Lene Gunhild; Broman, Åse; Haugs, Tone (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   Store belastninger, spesielt for nyansatte, er en kjent utfordring for barneverntjenesten. Svært mange ansatte velger å slutte i barnevernet, og dette er et problem for tjenestene som mister kompetanse og kontinuitet. For å styrke tjenestene iverksatte den forrige regjeringen satsingen barnevernløftet (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2012–2013). Barnevernløftet innebærer blant ...
  • Views on health and disease in alternative and conventional medicine. A qualitative study based in focus group interviews with alternative therapists, medical doctors with background in alternative medicine and general practitioners 

   Haukaa, Karine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-08)
   In 2007, 48.7 % of the Norwegian population used Complementary and Alternative Medicine (CAM) outside the healthcare system with acupuncture, homeopathy, reflexology, massage therapy and hands on healing being the most common. Research suggests that conventional medicine’s view on health and disease is reductionist, evidence-based and biomedical, while CAM’s view is holistic and experience-based. The ...
  • Vil aldersrelaterte endringer i respirasjonsmekanismer hos middelaldrende og friske eldre påvirke utføring av kognitive verbale oppgaver? 

   Jakobsen, Mona Lovise Kvalsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11)
   Redusert raskhet på grunn av nedsatte psykomotoriske funksjoner ved normal aldring er velkjent og aldersrelatert nedgang påvirker kognitive mekanismer. Basert på disse faktorene, vil denne studien undersøke hvorvidt aldersrelaterte endringer i pustemekanismer påvirker nedgang i verbale ferdigheter og den sikter også å evaluere om de er assosiert med generell kognitiv fungering. 45 friske deltakere ...
  • Violence affects physical and mental health differently: the general population based Tromsø study 

   Friborg, Oddgeir; Emaus, Nina; Rosenvinge, Jan H; Bilden, Unni; Olsen, Jan Abel; Pettersen, Gunn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-08-28)
   This general population-based study examined associations between violence and mental health, musculoskeletal pain, and early disability pension. The prevalence and consequences of good vs. poor adjustment (resilience vs vulnerability) following encounters with violence were also examined. Data were based on the sixth wave of the “Tromsø Study” (N=12,981; 65.7% response rate, 53.4% women, M-age=57.5 ...
  • Violence and child mental health in Brazil: The Itaboraí Youth Study methods and findings 

   Bordin, Isabel AS; Duarte, Cristiane S.; Ribeiro, W.S.; Paula, C.S.; Coutinho, Evandro Silva Freire; Sourander, A; Rønning, John Andreas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-01-17)
   <p><i>Objectives</i>: To demonstrate a study design that could be useful in low‐resource and violent urban settings and to estimate the prevalence of child violence exposure (at home, community, and school) and child mental health problems in a low‐income medium‐size city.</p> <p><i>Methods</i>: The Itaboraí Youth Study is a Norway–Brazil collaborative longitudinal study conducted in Itaboraí ...
  • Virksomme mekanismer i behandling av DID. En systematisk litteraturgjennomgang av virksomme mekanismer i behandling av DID, og hvilke mekanismer behandlere erfarer som virksomme og sentrale i behandling 

   Ludvigsen, Martine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-04-28)
   Formålet med litteraturgjennomgangen var å undersøke hvilke mekanismer som ligger til grunn for effektiv behandling av dissosiativ identitetslidelse. Resultatet av litteraturgjennomgangen indikerer at det bør foreligge visse typer intervensjoner for at DID-pasienter skal oppleve bedring. Inkludert litteratur peker i retning av fire intervensjoner som tenkes å være de mest sentrale: stabilisering, ...
  • Virtual dissection of cardiac motion : what do we measure by strain and strain rate imaging? 

   Rösner, Assami (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2010-09-17)
   Since the introduction of strain and strain rate measurements in echocardiography of the heart, many studies have demonstrated that these parameters quantify effectively and precisely regional myocardial deformation. The method allows to measure and quantify regional myocardial function. Different cardiac diseases might be detected at an earlier stage. However, there are many factors influencing ...
  • Visceral fat is strongly associated with post-transplant diabetes mellitus and glucose metabolism 1 year after kidney transplantation 

   Von Düring, Marit Elizabeth; Jenssen, Trond Geir; Bollerslev, Jens; Åsberg, Anders; Godang, Kristin; Hartmann, Anders (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-11-16)
   Body composition after kidney transplantation is linked to glucose metabolism, and impaired glucose metabolism is associated with increased risk of cardiovascular events and death. One year after transplantation we examined 150 patients for new-onset diabetes performing OGTTs and body composition measurements including visceral adipose tissue (VAT) content from dual-energy X-ray absorptiometry ...
  • Visualising vascular perfusion in isolated human abdominal flaps using dynamic infrared thermography (DIRT) and indocyanine green fluorescence video angiography (ICG-FA) 

   Miland, Åshild Odden; Weerd, Louis de; Weum, Sven; Mercer, James (Peer reviewed, 2008-10)
   This experimental study compared the direct technique indocyanine green fluorescence angiography (ICG-FA) and the indirect technique dynamic infrared thermography (DIRT) for visualising skin perfusion. Eight isolated human transverse abdominal skin flaps, obtained from female patients undergoing abdominoplasty, were used. A total of 19 selected vessels were individually perfused. Warm and cold ...
  • Visualization of contagious disease outbreak information for primary care physicians 

   Aronsen, Gudleif (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-07-12)
   This thesis is a part of an ongoing project at NST. This ongoing project has the intention to make a system for early detection of contagious diseases based on symptoms and diagnosis. The main goal of this project is to develop a system that will help detect outbreaks of contagious diseases. The system intends to create a logic model based on collected data from symptoms and diagnosis entered into ...
  • Vitamin D - a systematic literature review for the 5th edition of the Nordic Nutrition Recommendations 

   Lamberg-Allardt, Christel; Brustad, Magritt; Meyer, Haakon E; Steingrimsdottir, Laufey (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   Background: The present literature review is part of the NNR5 project with the aim of reviewing and updating the scientific basis of the 4th edition of the Nordic Nutrition Recommendations (NNR) issued in 2004. Objectives: The overall aim was to review recent scientific data on the requirements and health effects of vitamin D and to report it to the NNR5 Working Group, who is responsible for updating ...
  • Vitamin D and cognitive function: A Mendelian randomisation study 

   Maddock, Jane; Zhou, Ang; Cavadino, Alana; Kuźma, Elżbieta; Bao, Yanchun; Smart, Melissa C.; Saum, Kai-Uwe; Schöttker, Ben; Engmann, Jorgen; Kjærgaard, Marie; Karhunen, Ville; Zhan, Yiqiang; Lehtimäki, Terho; Rovio, Suvi P.; Byberg, Liisa; Lahti, Jari; Marques-Vidal, Pedro; Sen, Abhijit; Perna, Laura; Schirmer, Henrik; Singh-Manoux, Archana; Auvinen, Juha; Hutri-Kähönen, Nina; Kähönen, Mika; Kilander, Lena; Räikkönen, Katri; Melhus, Håkan; Ingelsson, Erik; Guessous, Idris; Petrovic, Katja E.; Schmidt, Helena; Schmidt, Reinhold; Vollenweider, Peter; Lind, Lars; Eriksson, Johan G.; Michaëlsson, Karl; Raitakari, Olli T; Hägg, Sara; Pedersen, Nancy L.; Herzig, Karl-Heinz; Järvelin, Marjo-Riitta; Veijola, Juha; Kivimäki, Mika; Jorde, Rolf; Brenner, Hermann; Kumari, Meena; Power, Chris; Llewellyn, David J.; Hyppönen, Elina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-10-16)
   The causal nature of the association between hypovitaminosis D and poor cognitive function in mid- to later-life is uncertain. Using a Mendelian randomisation(MR) approach, we examined the causal relationship between 25(OH)D and cognitive function. Data came from 172,349 participants from 17 cohorts. DHCR7(rs12785878), CYP2R1 rs12794714) and their combined synthesis score were chosen to proxy 25(OH)D. ...
  • Vitamin D and its implication on inflammation and genomics. The data from the Tromsø Study and the U.S. National Health and Nutrition Examination Survey 

   Beilfuss, Julia (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2017-11-24)
   Det har vært en økende interesse for vitamin D sin rolle i patogenese av inflammasjonsrelaterte sykdommer, metabolske forstyrrelser, hjertekarsykdommer og cancer. Mange observasjonsstudier har antydet en sammenheng mellom redusert vitamin D nivå og økt risiko for disse sykdommene. Vårt mål var å undersøke denne sammenhengen i to store observasjonsstudier: den norske Tromsøundersøkelsen og den ...