Now showing items 4989-5008 of 6105

  • Sacral neuromodulation and injection of bulking agents for faecal incontinence and concomitant pelvic floor dysfunction 

   Rydningen, Mona Birgitte (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2017-05-12)
   Aim: The overall aim of the PhD thesis was to investigate different aspects of treatment with sacral neuromodulation (SNM) and injection of bulking agents (Permacol®) for faecal incontinence (FI) and concomitant pelvic floor dysfunction in women with a history of obstetric anal sphincter injuries (OASIS). <p>Method: Consecutive women with severe FI following OASIS after failure of conservative ...
  • Safe Blood Transfusion: Screening for Hepatitis B and Hepatitis C Virus Infections in Potential Blood Donors in Rural Southeast Asia 

   Le, Viet (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2014-11-06)
   2,400 blood samples from potential voluntary rural blood donors in a multicentre cross-sectional study in Cambodia and Vietnam were analysed with rapid and EIA tests for detection of HBsAg, anti-HBc and anti-HCV at local laboratories. 640 randomly selected blood samples were blindly validated in a Norwegian accredited micro-laboratory by a chemiluminescent micro particle immunoassay technique (CMIA). ...
  • Safe Surgery Checklist, Patient Safety, teamwork, and Responsibility - Coequal Demands? A Focus Group Study 

   Willassen, Elin Thove; Smith Jacobsen, Inger Lise; Tveiten, Sidsel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-03-28)
   The use of World Health Organization’s (WHO’s) Safe Surgery checklist is an established practice worldwide and contributes toward ensuring patient safety and collaborative teamwork. The aim of this study was to elucidate operating room nurses’ and operating room nursing students’ experiences and opinions about execution of and compliance with checklists. We chose a qualitative design with semistructured ...
  • Safety and efficiency of a new generic package labelling: A before and after study in a simulated setting 

   Garcia, Beate Hennie; Elenjord, Renate; Bjørnstad, Camilla Hilda; Halvorsen, Kjell H.; Hortemo, Sigurd; Madsen, Steinar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-09-20)
   Background: Medication errors are frequent and may cause harm to patients and increase healthcare expenses. <p> Aim: To explore whether a new labelling influences time and errors when preparing medications in accordance with medication charts in an experimental setting. <p> Method: We carried out an uncontrolled before and after study with 3 months inbetween experiments. Phase I used original ...
  • Safety and Outcomes of Tenecteplase in Moderate and Severe Ischemic Stroke. Results From NOR-TEST 

   Kvistad, Christopher Elnan; Novotny, Vojtech; Kurz, Martin; Rønning, Ole M.; Thommessen, Bente; Carlsson, Maria; Waje-Andreassen, Ulrike; Næss, Halvor; Thomassen, Lars; Logallo, Nicola (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-04-08)
   <p><i>Background and Purpose — </i>Tenecteplase represents a promising alternative to alteplase as thrombolytic treatment in acute ischemic stroke. There are limited data on tenecteplase 0.4 mg/kg in patients with increased stroke severity. We aimed to assess safety and efficacy of tenecteplase 0.4 mg/kg in patients with moderate and severe ischemic stroke. <p><i>Methods — </i>NOR-TEST (Norwegian ...
  • Safety of Treatment Provided by Homeopaths Homeopathic Aggravations, Adverse Effects and Risk Assessment 

   Stub, Trine (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2014-03-28)
   Introduction Homeopathic treatment has a long tradition. Because of its widespread use as alternative therapy in Norway and Europe, but also in nations such as India, investigation into patient safety related to homeopathic treatment is important. Risk in homeopathy can be divided into direct and indirect risk. Direct risk is directly linked to the intervention itself while indirect risk is related ...
  • Salivary cortisol, perceived stress, and metabolic syndrome: a matched case-control study in female shift workers 

   Garcez, Anderson; Weiderpass, Elisabete; Canuto, Raquel; Lecke, Sheila Bünecker; Spritzer, Poli Mara; Pattussi, Marcos Pascoal; Olinto, Maria Teresa Anselmo (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-05-30)
   Objective: <br> Although the pathogenesis of metabolic syndrome (MetS) is complex and multifactorial, there is limited information if psychological factors, such as stress exposure, are involved in the etiology of MetS. Therefore, this study investigated the associations between MetS and cortisol levels and perceived stress levels among women shift workers in Southern Brazil.<br> Design: ...
  • Salivary glands in Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus) and in Norwegian reindeer (Rangifer tarandus tarandus). 

   Mathiesen, S.D.; Rædergård, V.B.; Haga, Ø.E.; Vader, M.A.; Norberg, H.J.; Sørmo, W.; Tyler, N.J.C. (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 1999)
  • Samarbeid mellom operasjonssykepleiere og anestesisykepleiere for å forebygge leiringskomplikasjoner: En litteraturstudie med eksempler fra litotomileie. 

   Skaalvik, Gurå (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-04)
   Hensikt: Å få svar på hvilke forutsetninger for samarbeid mellom operasjonssykepleiere og anestesisykepleiere som behøves for å forhindre leiringskomplikasjoner, med eksempler fra litotomileie. Metode: Det er gjort en litteraturstudie, 14 artikler og masteroppgaver er blitt inkludert. En tematisk analyse er blitt utført. Funn: Følgende temaer kom frem; Individuell sykepleie og omsorg for pasienten, ...
  • Samarbeid mellom psykisk helsevern for voksne og barnevern. En kvalitativ studie basert på erfaringer hos ansatte i psykisk helsevern for voksne 

   Andreassen, Nina Margareta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Å leve med en psykisk sykdom, somatisk sykdom eller være rusavhengig kan innebære en utfordrende livssituasjon. Man kan da i forskjellige faser av livet ha behov for tjenester fra ulike etater. I situasjoner der barn også er involvert vil det være spesielt viktig å fange opp disse barna og gi dem rett hjelp til rett tid. For å kunne ivareta barn som er pårørende til alvorlig syke foreldre, kreves ...
  • Samarbeidet mellom hjemmetjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten i Troms 

   Bremer, Eirik Samuelsen; Berntsen, Hanna Aksnes; Pedersen, Inger-Ann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-18)
   Bakgrunn: Personer som mottar hjemmesykepleie har ifølge Lov om tannhelsetjenesten rett til gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå at på landsbasis er det under en fjerdedel som benytter seg av dette tilbudet. Man vet at levealderen har steget jevnt siden 1950-tallet og man forventer at den fremdeles kommer til å stige de ...
  • Same Sámi? A comparison of self-reported Sámi ethnicity measures in 1970 and 2003 in selected rural areas in northern Norway 

   Pettersen, Torunn; Brustad, Magritt (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-06-26)
   In post-war Norway, only the 1970 national census has recorded ethnicity information about the indigenous Sámi, however restricted to those living in selected areas in the north. In this study, we combine replies about Sámi ethnicity given by the same individuals in Norway’s 1970 census and in the population-based SAMINOR study in 2003–04, to compare self-reported Sámi ethnicity at two points in ...
  • Samefolket i tvangsevakueringa 

   Elstad, Ingunn (Conference object; Konferansebidrag, 2016-03-18)
  • "Samer snakker ikke om helse og sykdom". Samisk forståelseshorisont og kommunikasjon om helse og sykdom. En kvalitativ undersøkelse i samisk kultur 

   Bongo, Berit Andersdatter (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2012-12-03)
   Hovedspørsmålet i avhandlingen er: Hvilke forståelser kan være aktuelle i samiske samfunn når det gjelder helse og sykdom? Dette er en undersøkelse i samisk kultur, basert på intervju med 21 samisktalende samer i Finnmark. Det er en utforskende studie som belyser en samisk forståelse når det gjelder helse og sykdom. Det tas ikke sikte på å generalisere funnene til alle samer. Metodologisk bygger ...
  • Samfunnsoppdrag og fagmiljø. Diskurser i arbeidet med regionalisering av legers utdanning 

   Einarsdottir, Helga (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Opprettelsen av «Finnmarksmodellen» for medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø er planlagt å starte høsten 2019. Denne desentraliseringen vil føre til at 12 studenter ved 5. og 6. studieår vil ha undervisning, praksis og avsluttende eksamen i Finnmark. Denne oppgaven tar for seg bakgrunnen for desentraliseringen, prosessen i forkant, en gjennomgang av aktørene som deltok og til slutt en diskursanalyse.
  • Samhandling krever aktiv handling 

   Lie, Jon Midttun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-11)
   SAMMENDRAG Bakgrunn: Samhandlingsreformen satt søkelyset på manglende samhandling som den viktigste årsaken til at mennesker med kroniske sykdommer, som nevromuskulære sykdommer, ble tapere i helsevesenet. Pasienter med nevromuskulære sykdommer har behov for langvarig oppfølging med fysioterapi. På grunn av de sammensatte funksjonelle utfordringene hos pasienter i denne sykdomsgruppen veksler ...
  • Samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern for barn og unge – en litteraturgjennomgang 

   Fossum, Sturla; Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Ottosen, Agnetha; Rustad, Kirsten Buck (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   Hensikten med kunnskapsoversikten var å lære mer om samhandlingen mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) i Norge. Det ble gjort litteratursøk sommeren 2014 i rapporter og artikler som var publisert i tiden 2004 til 2014. Kriterier for inklusjon var at barnevern og/eller PHBU sto i tittelen. Totalt var 78 publikasjoner relevante for en grundigere gjennomgang, og av disse ...
  • Samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern for barn og unge – utfordringer og muligheter 

   Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Fossum, Sturla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11-15)
   In 2015, a new guidance was issued that sought to clarify the responsibilities and obligations for cooperation between child welfare and mental healthcare services in Norway. This study investigated if the guidance had any impact on the collaboration between services. An electronic survey was administered to employees in the child welfare services and in the child and adolescent mental health services. ...
  • Samhandling mellom fysioterapeut og synspedagog i behandling av pasienter med hjerneslag : tverrfaglig tilnærming i praksis 

   Irgens, Eirik Lind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-12)
   Hensikten med denne studien er å kaste lys over en bestemt type praksis, der fysioterapeut og synspedagog samarbeider i behandling av hjerneslagpasienter med både synsforstyrrelser og motoriske forstyrrelser. Det har vist seg at synsforstyrrelser opptrer ofte etter hjerneslag, og dette har så langt vært et område som er viet lite oppmerksomhet. Utvalget i studien er strategisk valgt, og består ...
  • Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Nord Norge : en undersøkelse av forholdet mellom faglig forsvarlighet og svikt i behandlingen av eldre med hjerneslag 

   Røslie, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-01)
   Etter å ha gjennomført tilsynet med UNN HF Harstad og UNN HF Tromsø samt Tromsø- og Harstad kommune er oppfatningen at pasientene som får hjerneslag blir godt ivaretatt i overgangen mellom tjenestenivåene i Troms. Og informasjonsflyten mellom tjenestenivåene er systematisert slik at viktig pasientinformasjon følger med pasienten ved utskrivning. Som der igjennom sikrer en forsvarlig behandling og ...