Now showing items 4969-4988 of 5511

  • T cell therapy after allogeneic stem cell transplantation : titration of IL-2 concentration when expanding cord blood t lymphocytes with and without IL-7, in order to optimize expansion protocol for donor lymphocyte infusion 

   Rydsaa, Lars Jakob Hope (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-09)
   Umbilical cord blood (UCB) is a promising, increasingly used option for allogeneic stem cell transplantation. Among the beneficial features are availability, permissiveness regarding human leukocyte antigen (HLA)-matching, and low incidences of graft-versus-host disease (GVHD). A great disadvantage is the low cell number in the grafts and therefore insufficient T cell numbers to prepare for donor ...
  • Talent i Finnmark Fotballkrets. En studie av spillere uttatt til spillerutviklingstiltak i perioden 2000-2015 

   Bredal-Olsen, Birger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Formål: Studiens hovedproblemstilling er å undersøke hvor stor den relative alderseffekten (RAE) er blant 13-16 åringer som ble uttatt til kretssamling i perioden 2000-2015. Videre undersøkes det hvor stor RAE er blant spillere som utas til høyere nivå som kretslag, nasjonal talentsamling og ungdomslandslag. Gruppen spillere som er inne flere år på kretssamling/lag sammenlignes med de som kun er ...
  • Talentutvikling i håndball - En studie av uttak av spillere til yngrelandslag og rekruttering til seniorlandslag 

   Aarøen, Guri (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
     Sammendrag Talentutvikling i håndball - En studie av uttak av spillere til yngrelandslag og rekruttering til seniorlandslag Målet for studien er å undersøke hvordan uttak til yngrelandslag har utviklet seg over tid og hvordan rekruttering av spillere har vært til senior landslag. Hva kjennetegner mannlige og kvinnelige spillere som blir uttatt til spill på det yngste aldersbestemte ...
  • Tanker og holdninger hos foreldre som takker nei til barnevaksiner 

   Flåten, Terese; Pedersen, Katrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-14)
   Bakgrunn: Målet med oppgaven er å belyse synspunkter til foreldre som takker nei til vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, og hva som ligger til grunn for disse – med henblikk på å belyse hvordan meningsdannelser rundt vaksinering etableres. Material og metode: Vi gjorde en kvalitativ studie, der vi gjennomførte 10 semi-strukturerte intervju med foreldre i Norge som hadde valgt bort vaksiner ...
  • Tann- og munnstell hos eldre i institusjon 

   Andreassen, Therese; Rist, Ingeborg; Solstrand, Tina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-19)
   Many studies show that the daily oral hygiene habits and dental care of elderly patients in nursing homes, are not satisfactory and that this poses a risk for both oral and general health. A growing number of seniors have kept their own teeth, and will be a large group of patients for us to treat as future dentists. The aim of this study was to survey attitudes exist among dental and nursing staff ...
  • Tannbehandlingsangst blant den samiske befolkningen i Finnmark. En del av Tannhelse i Nord-prosjektet 

   Partapuoli, Ul-Juhan; Tellefsen, Ole Mahtte Eira (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-19)
   Abstract Introduction: There is a lack of knowledge regarding dental anxiety among indigenous people and therefore, it is important to learn more about this condition. Dental anxiety can be a challenge for both patients and clinicians. The aim was to investigate if there were any differences in dental anxiety between people of Sámi and Norwegian origin. Materials and methods: 2,493 individuals, ...
  • Tannbleking. Forskjeller mellom tannblekeprodukter solgt på nett/butikk og produkter som brukes av tannlege 

   Blind, Marianne; Tønderlund, Mia Karoline; Saari, Inger Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Tooth bleaching with a clinical effect needs hydrogen peroxide to act within the tooth substance. According to the new directives from EU and the SCCP (Scientific Committee on Consumer Safety) dentists can use bleaching products containing hydrogen peroxide between 0.1-6% on patients older than 18 years. Products with up to 0.1% hydrogen peroxide may be sold legally on the open market directly to ...
  • Tannhelsepersonells erfaringer vedrørende barn med mye karies og foreldrenes tannhelsekunnskap 

   Noori, Husna; Faizi, Heela (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-19)
   I Norge har 20 % av barn 80 % av de registrerte kariesangrepene. Forskning viser at foreldres kunnskap, atferd og evne til å forstå helseinformasjon påvirker barnets tannhelse. Vi ville undersøke hvilke erfaringer tannleger/tannpleiere har vedrørende disse barna og deres foreldre. Tanker om hvordan man kan på best mulig måte ivareta disse barnas tannhelse var også av interesse. Hensikten med intervjuet ...
  • Tannhelsetjenesten og innmeldinger til Barnevernet. Tannhelsetjenestens behov for retningslinjer og veiledning, for å gi utsatte barn den støtten som trengs. 

   Kræmer, Helle Feldt; Stiberg, Katharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-16)
   I masteroppgaven ønsker vi kort å beskrive hvilken beskyttende tiltak som finnes for barn som er utsatt for vold, overgrep, omsorgssvikt og dental forsømmelse. Vi ønsker også og kartlegge rutiner og beredskap i den Offentlige Tannhelsetjenesten i Nordland og Troms, ved mistanke om at barn er utsatte for overnevnte. Våren 2017 skal Helsedirektoratet presentere nye nasjonale retningslinjer angående ...
  • Targeted detection of mutations associated with imatinib-resistance. Strategies to increase sensitivity and specificity 

   Johansen, Linda Eilen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-12)
   Background: The main cause to chronic myeloid leukemia (CML) is a translocation between chromosome 9 and 22, resulting in the Philadelphia chromosome, containing a BCR-ABL fusion-gene that encodes a constitutively active tyrosine kinase. Imatinib, a selective inhibitor of the tyrosine kinase, is the first-line treatment for CML-patients. However, drug-resistance is an increasing problem, and the ...
  • Targeted MYCN suppression and its effect on miRNA in neuroblastoma 

   Henriksen, Jørn Remi (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2010-12-03)
   Neuroblastoma is the most common extra-cranial tumour disease in children, and accounts for 15% of all childhood cancer deaths. MYCN is a transcription factor and a proto-oncogene that most often initiates transcription of target genes involved in increased proliferation and inhibition of differentiation. MYCN amplified neuroblastoma represents the most aggressive form of this disease. Silencing of ...
  • Targeted redox inhibition of protein phosphatase 1 by Nox4 regulates eIF2a-mediated stress signaling 

   Santos, Celio X.C.; Hafstad, Anne Dragøy; Beretta, Matteo; Zhang, Min; Molenaar, Chris; Kopec, Jola; Fotinou, Dina; Murray, Thomas V.; Cobb, Andrew M.; Martin, Daniel; Zeh Silva, Maira; Anilkumar, Narayana; Schröder, Katrin; Shanahan, Catherine M.; Brewer, Alison C.; Brandes, Ralf P.; Blanc, Eric; Parsons, Maddy; Belousov, Vsevelod; Cammack, Richard; Hider, Robert C.; Steiner, Roberto A.; Shah, Ajay M. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-01-07)
   Phosphorylation of translation initiation factor 2α (eIF2α) attenuates global protein synthesis but enhances translation of activating transcription factor 4 (ATF4) and is a crucial evolutionarily conserved adaptive pathway during cellular stresses. The serine–threonine protein phosphatase 1 (PP1) deactivates this pathway whereas prolonging eIF2α phosphorylation enhances cell survival. Here, we show ...
  • Targets of Wnt/ß-Catenin Transcription in Penile Carcinoma 

   Arya, Manit; Thrasivoulou, Christopher; Henrique, Rui; Millar, Michael; Hamblin, Ruth; Davda, Reena; Aare, Kristina; Masters, John R.; Thomson, Calum; Muneer, Asif; Patel, Hitendra R.H.; Ahmed, Aamir (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-04-22)
   Penile squamous cell carcinoma (PeCa) is a rare malignancy and little is known regarding the molecular mechanisms involved in carcinogenesis of PeCa. The Wnt signaling pathway, with the transcription activator ß-catenin as a major transducer, is a key cellular pathway during development and in disease, particularly cancer. We have used PeCa tissue arrays and multi-fluorophore labelled, quantitative, ...
  • A taxonomy update for the Family Polyomaviridae 

   Calvignac-Spencer, Sébastien; Feltkamp, Mariet CW; Daugherty, Matthew D; Moens, Ugo; Ramqvist, Torbjörn; Johne, Reimar; Ehlers, Bernhard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-02-29)
   Many distinct polyomaviruses infecting a variety of vertebrate hosts have recently been discovered, and their complete genome sequence could often be determined. To accommodate this fast-growing diversity, the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) <i>Polyomaviridae</i> Study Group designed a host- and sequence-based rationale for an updated taxonomy of the family <i>Polyomaviridae</i>. ...
  • Team talk and team decision processes: a qualitative discourse analytical approach to 10 real-life medical emergency team encounters 

   Gundrosen, Stine; Thomassen, Gøril; Wisborg, Torben; Aadahl, Petter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-03)
   <p><i>Objectives</i>: Explore the function of three specific modes of talk (discourse types) in decision-making processes.</p> <p><i>Design</i>: Ten real-life admissions of patients with critical illness were audio/video recorded and transcribed. Activity-type analysis (a qualitative discourse analytical method) was applied.</p> <p><i>Setting</i>: Interdisciplinary emergency teams admitting ...
  • Teamwork in primary palliative care: general practitioners’ and specialised oncology nurses’ complementary competencies 

   Johansen, May-Lill; Ervik, Bente (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-02-21)
   <p><i>Background</i>: Generalists such as general practitioners and district nurses have been the main actors in community palliative care in Norway. Specialised oncology nurses with postgraduate palliative training are increasingly becoming involved. There is little research on their contribution. This study explores how general practitioners (GPs) and oncology nurses (ONs) experience their ...
  • Technology as a tool in autism spectrum disorder (ASD): an overview 

   Rasmussen, Tarje Evenssønn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-30)
   AIM: The aim of this thesis is to provide an overview of modern technology as a tool in diagnostics and treatment for children and adolescents with ASD. METHOD: A literature review was performed during early 2016, based on results from PubMed searches with MESH-tags “Autism” or “Autism Spectrum Disorder” and one of the following: “Technology”, “Robotics”, “Video Games”, “Video”, “Video Modeling”, ...
  • Teknologi i Samhandlingsreformen. Utfordringer med implementering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i kommunehelsetjenesten. 

   Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Background: <br>The purpose of this study is to shed light on how the local municipalities in Finnmark, Norway’s northernmost and largest county, has faced the challenges associated with the implementation of information technology that was introduced with the Coordination Reform («Samhandlingsreformen») in 2012. This reform is aimed at strengthening cooperation between the specialist health ...
  • Teledermatology in low-resource settings: the MSF experience with a multilingual tele-experise platform 

   Delaigue, Sophie; Morand, Jean-Jaques; Olson, David; Wootton, Richard; Bonnardot, Laurent (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)