Now showing items 1-1 of 1

    • Tilstedeværelse og "timing" 

      Ødegaard, Britt Guri (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-12)
      I denne studien er hensikten å dokumentere fysioterapeuters praksis i deres tilnærming til hjerneslagpasienter som skyver. Disse hjerneslagpasientene har posturale forstyrrelser og skyver seg mot sin affiserte side med sitt friske bein eller arm og motsetter seg ofte passiv oppretting. Det undersøkes i studien hva som hemmer/fremmer disse pasientenes posturale kontroll når det gjelder individuelle ...