Now showing items 1-1 of 1

    • Elektroniske refusjonskrav til HELFO – en kilde til kunnskap om psykomotoriske fysioterapeuter? 

      Øien, Vidar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-14)
      Når fysioterapeuter i privat praksis hever trygderefusjon for behandling av pasienter, sender de inn et elektronisk oppgjør til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Informasjonen i dette oppgjøret blir lagret i en database som brukes av offentlige myndigheter til ulike analyser og raporter av fysioterapeutenes praksis. Majoriteten av psykomotoriske fysioterapeuter arbeider i privat praksis og sender ...