Now showing items 1-1 of 1

    • Medfødte misdannelser hos barn behandlet ved barneavdelingen UNN : et 5 års materiale. 

      Aag, Ida Iversen; Parelius, Ina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-09-15)
      Resymé: Man regner med at rundt 4- 5 % av alle nyfødte har en medfødt misdannelse. I litteraturen står det at hjertefeil forekommer hyppigst, etterfulgt av urogenitale misdannelser. Barn med medfødte misdannelser utgjør en relativt stor gruppe av de barna som innlegges og følges opp poliklinisk ved barneavdelinger i Norge. Noen av disse barna presenterer svært kompliserte problemstillinger. I noen ...