• Validering av Cirrus HD-OCT modell 4000 ved Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdeling, UNN Tromsø 

      Aamot, Anna-Birgitte Gaup (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-01)
      Bakgrunn: Optisk koherens tomografi (OCT) har innenfor øyefaget utviklet seg til å bli et viktig diagnostisk verktøy siden begynnelsen av 1990-tallet. I dag brukes teknikken for å diagnostisere og monitorere sykdomsutvikling samt effekt av behandling av flere øyesykdommer, som for eksempel diabetes retinopati og aldersrelatert macula degenerasjon. OCT instrumentene benytter automatiserte software ...