Now showing items 1-1 of 1

    • Påvirker anorexia nervosa hjernestrukturer? 

      Aanerød, Ingrid Norstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-30)
      Formål: Det vi ville med denne studien var å undersøke om, og i så fall hvordan, anorexia nervosa (AN) påvirker hjernen. Materiale og metode: Det ble tatt MR-bilder av 10 testdeltagere bestående av 5 pasienter med AN og 5 friske kontroller. Deretter vurderte vi om det var forskjeller mellom kontrollene og AN-pasientene med tanke på hjernestrukturer ved bruk av tre forskjellige MR-metoder: Visuell ...