Now showing items 1-1 of 1

    • Betydning av munntørrhet for den orale helse hos eldre 

      Aanerød, Turid Norstad; Lorentzen, Thea Margrete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-03)
      Mange eldre i dag plages med munntørrhet. Vi vet at saliva har stor betydning for vår orale helse og livskvalitet, og det er derfor viktig å kunne identifisere en munntørr pasient. Denne masteroppgaven er en litteraturstudie som tar for seg årsaker, konsekvenser og tiltak ved munntørrhet hos eldre. Årsakene til munntørrhet er mange og ulike. Den viktigste årsaken er bruk av legemidler. I tillegg ...