Now showing items 1-1 of 1

    • Pasientsikkerhet i sykehus – kunnskap eller kampanje? 

      Gilbert, Mads; Krogstad, Unni; Ormstad, Sari Susanna; Rygh, Liv; Arntzen, Elisabeth; Baalsrud, Anders; Nilsen, Stein Tore (Research report; Forskningsrapport, 2007)
      Helse Øst RHF har bedt Kunnskapssenteret om å vurdere dokumentasjonen for de seks satsingsområdene kampanjen fokuserer på: Etablere 'Rapid response team' (ekspertgruppe som tilkalles ved forverret tilstand hos pasienter) gjennomføre evidensbaserte behandlingstiltak for alle hjerteinfarktpasienter, forebygge legemiddelrelaterte pasientskader, forebygge postoperative sårinfeksjoner, forebygge ...