Now showing items 1-2 of 2

  • Behandling av utagerende ungdommer på barnevernsinstitusjoner 2 år etter inntak – evaluering av behandlingsmodellen MultifunC 

   Fossum, Sturla; Babaii, Aida; Handegård, Bjørn Helge (Research report; Forskningsrapport, 2018)
   Studien viser at MultifunC-behandling er kortere enn andre behandlingstiltak på barnevernsinstitusjoner og at flere av ungdommene var hjemme igjen ett år etter inntak på institusjonene. Tross forskjellen i behandlingstid var det ingen forskjeller i bruk av rusmidler, utagerende og regelbrytende atferd. Det var gunstige reduksjoner i denne typen atferd i begge behandlingstypene som ble sammenlignet. ...
  • Ironic effects of suppressing specific and non-specific demography-related thoughts in job candidate evaluations. 

   Babaii, Aida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   This present work explored the suppression instructions conveyed during an applicant evaluation process. The following experiment predicted that the participants in the specific suppression condition would evaluate the stereotypical applicants less favorably compared to participants in the other conditions. The participants received one of three suppression instructions: one instructed them to ...