Now showing items 1-2 of 2

  • Cultural adaption of mental health services to the Sami. A qualitative study on the incorporation of Sami language and culture into mental health services 

   Dagsvold, Inger (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-10-18)
   <p>The Sami people in Norway have a statutory right to receive equitable health services, adapted in accordance with Sami language and culture. However, limited research is available regarding the impact and of Sami culture and language within mental health services. <p><i>Aim - </i>The overall aim of the study was to explore, identify and describe the significance of culture and language in mental ...
  • ’In gille huma’. De tause rommene i samtalen : samiske fortellinger om kreft 

   Dagsvold, Inger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-11-11)
   Dette mastergradsarbeidet handler om hvordan man kan forstå det å ha kreftsykdom ut fra hvordan sykdommen snakkes, eller ikke snakkes om i samiske samfunn. Det er i dagens kreftomsorg et sterkt fokus på å hjelpe de som rammes av kreft til å mestre krisen dette kan oppleves som. Samtale; det å snakke om og sette ord på følelser, tanker og reaksjoner anses som den viktigste metoden i krisebearbeidingen. ...