Now showing items 1-1 of 1

    • Transkranial likestrømstimulering (tDCS) forbedrer verbalt gjenkjenningsminne hos pasienter med Alzheimers sykdom 

      Dahl Myrvang, Anna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-02)
      Alzheimers sykdom (AS) er den vanligste demenssykdommen, og rammer en stor del av den eldre befolkningen. Sykdommen medfører kognitiv svekkelse, spesielt hukommelsesvansker. Transcranial direct current stimulation (tDCS), på norsk Transkraniell likestrømstimulering, er en nevromodulasjonsteknikk som kan påvirke aktiviteten i korteks ved at nevroners hvilemembranpotensiale endres. Ved hjelp av ...