Now showing items 1-1 of 1

    • Angst og depresjon blant norske tannlegestudenter 

      Risstad, Maria Skrove; Eckle, Line Hansen; Thune, Sara (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-04-20)
      Hensikten med denne studien var å undersøke symptomtrykk for angst og depresjon hos norske tannlegestudenter, og undersøke hvordan disse påvirkes av faktorene livstilfredshet, boforhold og nærmiljø, personlighet, skolerelatert stress og fysisk aktivitet. Det ble utsendt et spørreskjema til tannlegestudenter fra første til femte studieår ved UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Bergen og ...