Now showing items 1-1 of 1

    • Skader ved bruk av snøskuter 2006-2008 i Troms, Ofotområdet og Svalbard : bruk av røntgenjournal som søkeverktøy 

      Fagerland, Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-09-15)
      Bakgrunn: Ulykker med snøskuter er et aktuelt tema, men som er lite forsket på i Norge. En kartlegging av omfanget av disse for områdene Troms og nordøstlige Nordland er ikke tidligere blitt gjort. Svalbard ble tatt med i studien som kontrollgruppe. Samtidig var det av interesse å gjennomføre en kvalitetsstudie for bruk av røntgenjournal som søkeverktøy. Materiale og metode: Retrospektive data ...