Now showing items 1-1 of 1

    • HbA1c som diagnostisk kriterium for diabetes type 2 

      Frønsdal, Katrine; Lauvrak, Vigdis; Fure, Brynjar (Research report; Forskningsrapport, 2013)
      <b>Hovedbudskap</b> <p>I denne hurtigoversikten har vi formidlet og kvalitetsvurdert to systematiske oversikter som er benyttet som dokumentasjonsgrunnlag for to anbefalinger. Den ene er Verdens helseorganisasjon (WHO) sin anbefaling fra 2011 vedrørende HbA1c som diagnostisk kriterium for diabetes, og den andre er National Institute for Health and Care Excellence (NICE) sin anbefaling fra 2012 ...