Now showing items 1-1 of 1

    • Sykdom, hverdagsliv og identitet :en fenomenologisk tilnærming for forståelsen av hverdagsliv ved Parkinson sykdom 

      Gabrielsen, Ellen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-12-22)
      Denne masteroppgaven er basert på en fenomenologisk tilnærming med kvalitative intervjuer av fem personer med Parkinson sykdom. Prosjektet har til hensikt å gi en dypere forståelse av hvordan hverdagslivet erfares av personer med sykdommen. I følge informantene påvirkes de både når det gjelder kroppsopplevelse, sosial interaksjon og opprettholdelse av hverdagslivets aktiviteter. I første del av ...