Now showing items 1-1 of 1

    • Humant papillomavirus : en litteraturstudie om HPV, dets relasjon til cancer og tiltak mot videre spredning av virus 

      Gabrielsen, Endre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
      I 1983 oppdaget zur Hausen sammenhengen mellom Humant Papillomavirus (HPV) og livmorhalskreft. På denne tiden visste man ikke at det var HPV som var årsaken til at Helaceller kunne leve in vitro. Ny forskning relaterer HPV til en rekke andre cancertyper. En stor andel anal-, oropharyngeal-, penis-, vaginal-, og vulvacancer skyldes HPV. Det er også påvist HPV i tumorvev fra øsofagus, larynx, lunge, ...