Now showing items 1-1 of 1

    • Tidlig ultralyd i svangerskapsomsorgen 

      Lauvrak, Vigdis; Norderhaug, Inger Natvig; Hagen, Gunhild; Movik, Espen; Acharya, Ganesh; Forus, Anne; Hofmann, Bjørn; Johnsen, Synnøve Lian; Kaasen, Anne; Melve, Kari Klungsøyr; Markestad, Trond; Salvesen, Kjell Å; Staff, Annetine; Roksund, Gisle; Klemp, Marianne; Fure, Brynjar (Research report; Forskningsrapport, 2012)
      <p><i>Hovedbudskap</i>: Rutinemessig tidlig ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 11 - 13 kan ha samme formål som dagens tilbud om ultralyd i svangerskapsuke 17 - 19. Fordi nakkeoppklaring vil bli observert i svangerskapsuke 11 - 13, vil tidlig ultralyd avdekke flere fostre med risiko for kromosomavvik.</p> <p>Helseeffekter</p> <ul><li>Vi fant ingen dokumentasjon for helsemessig gevinst av ...