Now showing items 1-1 of 1

    • Radiografens individualisering av CT-kontrast undersøkelser 

      Nysted, Henning Joachim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-14)
      Prosjektets utgangspunkt er økningen i bruk av medisinsk røntgenundersøkelser i moderne tid, og da spesielt CT modaliteten. Det er en klar sammenheng mellom økt bruk av ioniserende stråling og økning av kreftinsidens, og nyere studier har vist at særlig CT modaliteten har bidratt stort til økningen. CT undersøkelser kombineres ofte med intravenøse kontrastmidler for å skape bildeserier med høy ...