Now showing items 1-1 of 1

    • Møter med kvinner som kommer i brachyterapi 

      Qaitouri, Marzieh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-10)
      Sammendrag: Studiens utgangspunkt er stråleterapeuters erfaringer med å behandle kvinner med livmorhalskreft i brachyterapi. Studien er forankret i stråleterapeutens perspektiv for hvordan de ivaretar disse kvinner som møter en del utfordringer i brachyterapi og i forbindelse med brachyterapibehandling.Studien har et strategisk utvalg på fire stråleterapeuter fra to forskjellige sykehus. Studien ...