Now showing items 1-1 of 1

    • Biologisk terror og krig – realiteter og konsekvenser 

      Waage, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-20)
      Bakgrunn: Gjennom historien er sykdomsfremkallende mikroorganismer blitt brukt i krigføring. Panikken og frykten de kan skape i en befolkning gjør det naturlig å tenke at noen kunne tenke seg å lage våpen av dem. Formålet med oppgaven er å belyse kjente former for biologisk angrep, hvordan disse kan tenkes utført samt konsekvensene av dem, og å drøfte hvordan myndigheter, nasjonalt så vel som ...