Now showing items 1-1 of 1

    • Bruk av oksytocin som ristimulerende medikament ved et lokalsykehus i et år 

      Zachariassen, Stine Hjellnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-10-15)
      Hensikten med denne oppgaven er å få økt kunnskap om bruk av oksytocin som ristillende medikament. Derfor ønsket vi å undersøke hvor ofte oksytocin benyttes som ristillende medikament, og på hvilken indikasjon, samt om det er noen endring i bruk i forhold til en tilsvarende studie utført av E. Blix ved Hammerfest sykehus i perioden 1996-2000. Materiale og metode: Oppgaven ble begrenset til alle ...