Now showing items 1-1 of 1

    • Sikkerhetsvurdering av Tromsøysundtunnelen 

      Jensen, Sondre Finjord (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
      Veitunneler er statistisk sett en av de sikreste delene av veinettet, med svært få hendelser sammenlignet med det øvrige nettet. Det er derimot spesielle forhold som i vesentlig grad avviker fra veinettet for øvrig med tanke på brann og rømning. De ulike sikkerhetssystemene i tunnelen er med på å hindre at hendelser oppstår, og redusere konsekvensene hvis ulykken først er ute. Gjennom oppgaven ...