Now showing items 1-1 of 1

    • Matsikkerhet i Norge. Er forsyningsberedskapen tilstrekkelig? 

      Steien, Terese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
      Tittelen på avhandlingen lyder slik: ‘Matsikkerhet i Norge – er forsyningsberedskapen tilstrekkelig?’ Denne avhandlingen omhandler matsikkerhet og en risiko- og sårbarhetsanalyse. Målet var å finne ut hvilken matsikkerhet som er i landet, hva som påvirker den og om forsyningsberedskapen er tilstrekkelig ved en eventuell krise. Målet var også å utføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for å se på ...