Now showing items 1-20 of 67

  • Sted og historie. Bidrag til en filosofisk forståelse av fortellingen 

   Nesset, Sigmund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1975)
   .
  • Tromsøvarianten - erfaringer med en filosofisk arbeidsform. 

   Lia, Kjell; Meløe, Jakob; Overrein, Arne; Solberg, Mariann (Book; Bok, 1997)
   Artikler i anledning 25-års jubileet for examen philosophicum i Tromsø. <br><br>Da Universitetet i Tromsø mottok sitt aller første kull av studenter, 1. september 1972, var det allerede bestemt at det alt vesentlige av studentenes første semester skulle være viet arbeidet med examen philosophicum. 25 år etter at de første ex.phil.-studentene ved Universitetet i Tromsø kunne gå på forelesninger og ...
  • Samtale og sannhet hos Gadamer og Rorty 

   Solberg, Mariann (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2000)
   I dette paperet vil jeg ta for meg Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutikk, og se den i forhold til Richard Rortys utlegning av hermeneutikken som “edification”. Dette gjør jeg ved å først ta for meg noen trekk ved Gadamers prosjekt slik det framstår i Warheit und Metode, og deretter vil jeg se på den bruk som Rorty gjør av Gadamers hermeneutikk slik det kommer til uttrykk i Philosophy and ...
  • Frihet mellom tenkning og handling : Kant og Levinas 

   Stormo, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2002-06-12)
   Frihet er et tema som går igjen i Kants kritiske filosofi. Jeg har vært engasjert i dette temaet, samtidig som jeg har vært interessert i en helt annen filosofi, nemlig Levinas’. Under lesningen av Levinas’ filosofi, kom jeg over et lite avsnitt hvor Levinas tar et oppgjør med Kants transcendentale frihetsbegrep. De få linjene som Levinas skriver direkte om dette, uttrykker en skepsis mot Kants ...
  • Epistemologi og epistemologi-kritikk 

   Breivik, Jens (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003-04)
  • Velvillighetsprinsippets epistemiske status 

   Solberg, Mariann (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2004)
  • Review of John Hawthorne’s Knowledge and Lotteries 

   Borge, Steffen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2006)
  • Kunnskaps-sosiologi, relativisme og anti-realisme – ein gjennomgang av Kuhn, Wittgenstein, Winch og Bloor 

   Måseide, Atle (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007)
   The problem of relativism and realism may appear in hermeneutic and mundane phenomenological projects. In this paper theories of Kuhn, Wittgenstein, Winch, and Bloor are discussed. Kuhn’s theory may be interpreted in at least two ways, one generating the problem of relativism and realism, the second avoiding the problem. Wittgenstein’s treatment of reciprocal understanding across cultural borders ...
  • Metaforer og modeller som kreativitet 

   Hansen, Per-Bjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-15)
   Hvordan oppstår originale ideer - uten paradoksale eller mystiske forutsetninger? Er det mulig å forklare kreativitet uten ontologiske "støtteanordninger"? Jeg forsøker i denne oppgaven å forklare kreativitet i lys av metaforisk interaksjon; som "original bruk av gamle(kjente)ideer". Et illustrativt eksempel: Hvordan kan originale matretter oppstå? De fleste av oss tenker ikke videre over dette. ...
  • Mangfoldets enhet : en refleksjon over det udifferensierte som de værende tings bindeledd. 

   Paulsen, Geir Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-14)
   Har du noen gang opplevd å tenke på noen, og like etterpå tilfeldigvis møtt den samme personen? Eller har du midt i en samtale oppdaget at den du snakker med står og forteller deg akkurat det du selv tenkte på for et øyeblikk siden, uten at du fortalte det på forhånd? Man kan undres over hvordan slike hendelser henger sammen. Ofte oppleves disse hendelsene som påfallende og uforklarlige, til ...
  • Wittgenstein, sinnsfilosofien og behaviourismen 

   Viggaklev, Jens (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Oppgaven dreier seg først og fremst om det jeg tror er Wittgensteins forsøk i Philosophische Untersuchungen (PU) på en terapeutisk behandling av behaviouristene og sinnsfilosofene for øvrig. Jeg prøver først og fremst å forstå hva denne terapien går ut på, men diskuterer også hvorvidt den kan sies å være vellykket (dvs. berettiget og – hvis berettiget – overbevisende). En del av denne diskusjonen ...
  • Mennesket og naturen : veien tilbake til meningen 

   Bergli, Kjærsti Løkholm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-29)
   Målet med denne oppgaven er å undersøke hva forholdet mellom mennesket og naturen er. Først og fremst i et eksistensielt perspektiv. Jeg tar utgangspunkt i Tromsøværingen og filosofen Peter Wessel Zapffe og utfordrer hans konklusjoner med støtte av den franske filosofen Michel Serres. Zapffe ønsker å finne svar på hva det vil si å være menneske. Mennesket er overutrustet i forhold til livet. ...
  • Kants viljesorienterte etikk 

   Nilsen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-12-11)
   Som tittelen tilsier, dreier denne avhandlingen seg om viljesbegrepet i Kants etikk, samtidig som den representerer en kritikk av den gjengse bestemmelsen av Kants etikk som handlingsorientert. Etter min mening er det mer adekvat å karakterisere Kants etikk som viljesorientert, da den i første rekke dreier seg om bestemmelsesgrunnene for handlingen, ikke selve handlingen. Kants etikk er riktignok ...
  • Time and space in special relativity : a critique of the realist interpretation 

   Andersen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
   The concepts of time and space as they are treated in the realist interpretation of Einstein's theory of Special Relativity are investigated and found wanting in coherence. The theoretical basis of what constitutes a valid scientific explanation is considered from the viewpoint of Kant and Kepler, and on this basis there is no proper scientific explanation provided by realist SRT for clock dilation ...
  • Reflections on the Human Emotions 

   Nafstad, Petter (Preprint; Manuskript, 2011)
  • Rettferdig fordeling : ressursforvaltning i helsevesenet 

   Andersen, Haldis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
   Oppgaven tar for seg hvordan en kan komme fram til en rettferdig fordeling av ressurser i helsesektoren. Aristoteles ' rettferdighetssyn blir brukt som et utgangspunkt for en mulig tilnærming til hva rettferdighet er. Teksten har et kritisk blikk på utilitarisme som en egnet teori for fordeling av helsetjenester. Argumentasjonen går ut på at Rawls teori om rettferdighet som rimelighet egner seg bedre ...
  • Causation and evidence-based practice: an ontological review 

   Kerry, Roger; Eriksen, Thor Eirik; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen; Anjum, Rani Lill (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-09-21)
   This paper explores the nature of causation within the framework of evidence-based practice (EBP) for health care. The aims of the paper were first to define and evaluate how causation is presently accounted for in EBP; second, to present an alternative causal account by which health care can develop in both its clinical application and its scientific research activity. The paper was premised on the ...
  • Dispositions and Ethics 

   Anjum, Rani Lill; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen (Chapter; Bokkapittel, 2012-12-18)
  • No Need to Get Emotional? Emotions and Heuristics 

   Szigeti, Andras (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   Many believe that values are crucially dependent on emotions. This paper focuses on epistemic aspects of the putative link between emotions and value by asking two related questions. First, how exactly are emotions supposed to latch onto or track values? And second, how well suited are emotions to detecting or learning about values? To answer the first question, the paper develops the heuristics-model ...
  • At the borders of medical reasoning - aetiological and ontological challenges of medically unexplained symptoms 

   Eriksen, Thor Eirik; Kerry, Roger; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen; Anjum, Rani Lill (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   Medically unexplained symptoms (MUS) remain recalcitrant to the medical profession, proving less suitable for homogenic treatment with respect to their aetiology, taxonomy and diagnosis. While the majority of existing medical research methods are designed for large scale population data and sufficiently homogenous groups, MUS are characterised by their heterogenic and complex nature. As a result, ...