Now showing items 1-20 of 67

  • Anerkjennelse, status og identitet. En diskusjon av Nancy Frasers teori om anerkjennelse 

   Stensen, Vegard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Stensen drøfter i denne oppgaven Nancy Frasers teori om anerkjennelse: statusmodellen av anerkjennelse. Å være underkjent betyr i denne teorien å være hindret fra å kunne delta på like vilkår i samfunnet av kulturelle forhold. Å anerkjenne betyr å oppheve slike hindringer. Han diskuterer denne teorien i hovedsak gjennom å ta for seg de fordelene Fraser mener hennes teori har sammenlignet med en ...
  • Arbeidsmarkedet for norske filosofer i dag 

   Fremstedal, Roe (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen gir en kort gjennomgang av arbeidsmarkedet for norske filosofer og vektlegger noen av de største problemene filosofer i dag står overfor innen akademia og arbeidslivet for øvrig. Jeg relaterer problemene på arbeidsmarkedet (for kandidater på høyere og lavere akademisk nivå) til svakheter innen utdanningssystemet og akademisk publisering. Avslutningsvis tar jeg til orde for en ...
  • At the borders of medical reasoning - aetiological and ontological challenges of medically unexplained symptoms 

   Eriksen, Thor Eirik; Kerry, Roger; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen; Anjum, Rani Lill (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   Medically unexplained symptoms (MUS) remain recalcitrant to the medical profession, proving less suitable for homogenic treatment with respect to their aetiology, taxonomy and diagnosis. While the majority of existing medical research methods are designed for large scale population data and sufficiently homogenous groups, MUS are characterised by their heterogenic and complex nature. As a result, ...
  • Å bøye seg med vinden: En diskusjon av tre forskjellige aspekter av et ansvar for å motarbeide globale klimaendringer 

   Mällberg, Kristoffer S. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-02)
   Oppgaven fokuserer på diskusjonen rundt et ansvar for å motarbeide de globale klimaendringene. Jeg diskuterer hvem som kan være innehaver av et slikt ansvar, hvordan ansvaret bør fordeles mellom disse innehaverne, og hvordan den kan skapes støtte for innehavernes klimatiltak.
  • Causation and evidence-based practice: an ontological review 

   Kerry, Roger; Eriksen, Thor Eirik; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen; Anjum, Rani Lill (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-09-21)
   This paper explores the nature of causation within the framework of evidence-based practice (EBP) for health care. The aims of the paper were first to define and evaluate how causation is presently accounted for in EBP; second, to present an alternative causal account by which health care can develop in both its clinical application and its scientific research activity. The paper was premised on the ...
  • Causation in Evidence-Based Medicine: In reply to Strand and Parkkinen 

   Kerry, Roger; Eriksen, Thor Eirik; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen; Anjum, Rani Lill (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
   Strand and Parkkinen criticize our dispositional account of causation in evidence-based medicine for failing to provide a proper epistemology of causal knowledge. In particular, they claim that we do not explain how causal inferences should be drawn. In response, we point out that dispositionalism does indeed have an account of the epistemology of causation, including counterfactual dependence, ...
  • Circularity, Naturalism, and Desire-Based Reasons 

   Tanyi, Attila (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-10)
   In this paper, I propose a critique of the naturalist version of the Desire-Based Reasons Model. I first set the scene by spelling out the connection between naturalism and the Model. After this, I introduce Christine Korsgaard’s circularity argument against what she calls the instrumental principle. Since Korsgaard’s targets, officially, were non-naturalist advocates of the principle, I show why ...
  • The Concept of Entrapment 

   Hill, Daniel J.; McLeod, Stephen K; Tanyi, Attila (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-08-23)
   Our question is this: What makes an act one of entrapment? We make a standard distinction between <i>legal entrapment</i>, which is carried out by parties acting in their capacities as (or as deputies of) law-enforcement agents, and <i>civil entrapment</i>, which is not. We aim to provide a definition of entrapment that covers both and which, for reasons we explain, does not settle questions of ...
  • Conceptions of meaning in music. On the possibility of meaning in absolute music 

   Larsen, Joakim Berg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-01)
   The thesis aims to refute claims from Peter Kivy that so-called ““Absolute music,” then, as defined, is pure instrumental music without text, title, program, dramatic setting, or any other extra-musical apparatus. It is music, as defined, without representational, narrative, semantic or other extra-musical content”. Or, that music is a “quasi-syntactical structure of sound understandable solely in ...
  • Contexts of John Stuart Mill's liberalism - politics and the science of society in Victorian Britain 

   Alnes, Jan Harald (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-02-02)
   <i>Introduction</i>: This book, hereafter referred to as <i>Contexts</i>, is the fourth volume in the series <i>Politics-Debates-Concepts</i> by Nomos. The series publishes interdisciplinary studies of politics, focused on the history of political concepts, conceptual change, and the interplay between ‘political theories and political practices’. López’s work squares perfectly within this setting. ...
  • Critical Thinking in Online Educational Discussions Measured as Progress through Inquiry Phases: A Discussion of the Cognitive Presence Construct in the Community of Inquiry Framework 

   Breivik, Jens (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   The development of critical thinking is a rationale for higher education and an important aspect of online educational discussions. A key component in most accounts of critical thinking is to evaluate the tenability of claims. The community of inquiry framework is among the most influential frameworks for research on online educational discussions. In this framework, cognitive presence accounts ...
  • Den frie vilje. Den menneskelige viljes plassering i våre handlinger – ut fra den vestlige filosofi. 

   Mørtsell, Erik Leo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
   Har mennesket fri vilje? Dette har spørsmålet har vært diskutert fra antikken frem til i dag. Denne oppgaven har tittelen Den frie vilje – Den menneskelige viljes plassering i våre handlinger – ut fra den vestlige filosofi. Det menneskelige sinn, har helt fra Aristoteles, blitt beskrevet som at det inneholder forskjellige egenskaper. Med det har man startet på en beskrivelse av sinnet som om det ...
  • «Denne verden er viljen til makt - og intet utenom!» : Nietzsches viljesbegrep og dets relasjon til Schopenhauers metafysikk 

   Landgaard, Stian M. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-10-28)
   SAMMENDRAG Mitt forehavende i denne masteroppgaven er å komme til en bedre forståelse av «viljen til makt» innen Nietzsches filosofi. I 1883 lanserer han denne ideen som et alternativ til Schopenhauers begrep om viljen til liv, og via en undersøkelse av viljen til makts utviklingshistorie i relieff av Schopenhauers filosofi argumenterer jeg for at viljen til makt, i likhet med viljen til liv, er ...
  • Dispositions and Ethics 

   Anjum, Rani Lill; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen (Chapter; Bokkapittel, 2012-12-18)
  • Elisabeth av Böhmen og sinn-kropp-problemet 

   Nilsen, Fredrik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-07)
   <i>Norwegian abstract</i>: I artikkelen argumenterer jeg for at Elisabeth av Böhmen, gjennom hennes kritikk av den kartesianske dualismen mellom sjel og legeme, motiverer Descartes til å videreutvikle og presisere sin teori om samvirket mellom de to substansene, en prosess som kulminerer i den velkjente teori om konglekjertelen (glandula pinealis). I Meditasjoner fra 1641, som utgjør utgangspunktet ...
  • Epistemologi og epistemologi-kritikk 

   Breivik, Jens (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003-04)
  • Frihet mellom tenkning og handling : Kant og Levinas 

   Stormo, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2002-06-12)
   Frihet er et tema som går igjen i Kants kritiske filosofi. Jeg har vært engasjert i dette temaet, samtidig som jeg har vært interessert i en helt annen filosofi, nemlig Levinas’. Under lesningen av Levinas’ filosofi, kom jeg over et lite avsnitt hvor Levinas tar et oppgjør med Kants transcendentale frihetsbegrep. De få linjene som Levinas skriver direkte om dette, uttrykker en skepsis mot Kants ...
  • From Care Ethics to Care Politics. Toward a Political Notion of Care 

   Dassler, Tim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-14)
   This thesis is an investigation into the notion of care and what role it can play for developing a concept of the political based on care. It is a systematic attempt to lay a foundation and sketch out the premises and ramifications in which a full-fledged philosophical theory of a politics of care may be grounded. In chapter I, the thesis traces the etymological and historical development of the ...
  • Getting personal: Can systems medicine integrate scientific and humanistic conceptions of the patient? 

   Vogt, Henrik; Ulvestad, Elling; Eriksen, Thor Eirik; Getz, Linn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  • Heller død enn udødelig 

   Holmen, Heine Alexander (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   «Hva er det vi egentlig mener når vi sier, mennesket er dødelig?» spør Woody Allen i boken The Insanity Defence. Han legger til: «Det er åpenbart ikke et kompliment.»1 Jeg tror Woody tar feil her. Vår dødelighet er et kompliment – eller i det minste av det gode – siden livet uten døden ville være katastrofalt. Udødelige liv fører til dyp kjedsomhet, eksistensiell angst og en radikal form for ...