Now showing items 1-1 of 1

    • I hvilken grad bør domstolene og rettsvitenskapen utvikle ulovfestede regler på formue- og immaterialrettens område? 

      Løtveit, Bjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-03-03)
      Immaterialretten og den tradisjonelle formueretten har i lang tid hatt et tilknytningsforhold, og dette tilknytningsforholdet har blitt styrket i det siste. Dette skyldes særlig at det i deler av immaterialretten har blitt innført tingsrettslige regler om rettsvern, ekstinksjon og prioritet, basert på det som gjelder for rettighetsregistrering knyttet til fast eiendom. Møtet mellom disse rettsområdene ...