Now showing items 1-1 of 1

    • Sunn fornuft: En teoretisk undersøkelse av hvordan kulturelle sannheter former vår virkelighet 

      Aagaard, Kristin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
      Denne teoretiske oppgaven benytter seg av en narrativ hermeneutisk litteraturgjennomgang med utgangspunkt i sentrale komponenter ved nyliberalisme og skjæringspunktet mellom nyliberalisme og psykologisk forskning. Dette innebærer en undersøkelse av hvordan nyliberalisme får konsekvenser for psykisk helse, livskvalitet og samfunnets sannheter. Oppgavens problemstilling er bred og er i berøring av ...