Now showing items 1-1 of 1

    • Allmennlegers erfaringer med spiseforstyrrelser 

      Aalmen, Mia Holtet; Rosenvinge, Jan H; Holund, Andreas; Pettersen, Gunn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-15)
      <i>BAKGRUNN</i> - Allmennlegen spiller en nøkkelrolle i å utrede, diagnostisere og behandle spiseforstyrrelser. Denne rollen utfordres av kliniske særtrekk ved pasientgruppen, legenes arbeidshverdag og samarbeidsforhold med spesialisthelsetjenesten. Hensikten med denne studien var å få mer kunnskap om hvordan allmennleger møter slike utfordringer.<p> <p><i>MATERIALE OG METODE</i> - Fem allmennleger ...