Now showing items 1-1 of 1

    • Psykologifaget og individuell frigjøring 

      Aandahl, Jakob Biftu (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-08-23)
      Temaet for denne litteraturoppgaven er kritisk psykologi. Man kan definere kritikk som en metode for å rette oppmerksomhet mot forutsetninger som skjuler seg i vårt vanlige handle- og tenkesett (Madsen, 2012a, s.742). Kritisk psykologi innebærer å ta et metaperspektiv på de faglige forutsetningene som ligger til grunn for det perspektivet faget anlegger på virkeligheten. Disiplinen «kritisk psykologi» ...