Now showing items 1-1 of 1

    • Traumer og stressende livserfaringer - en kvalitativ studie om komorbid psykisk helse etter hjerteinfarkt 

      Aasebøstøl, Ida Eline; With, Kristine Maria (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-12-12)
      Bakgrunn: Formålet med studien var å få en dypere forståelse av forskningsspørsmålet «Hvordan er hjerteinfarkt assosiert med komorbid psykisk helse?». Hensikten var å utvikle kunnskap om hvordan hjerteinfarkt kan oppleves traumatisk og hvordan man kan fange opp, forebygge og tilby behandling til mennesker som har behov for psykisk helsehjelp. Metode: For å utforske dette benyttet vi oss av kvalitativ ...