Now showing items 1-1 of 1

    • Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Mitt valg! Ungdomsskole-versjonen (1. utg) 

      Sæle, Rannveig Grøm; Aasheim, Merete (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-04-09)
      <i>BAKGRUNN</i> - MITT VALG er en norsk tilpasset versjon av det universelt forebyggende undervisningsprogrammet Lions Quest som er utviklet i USA. MITT VALG er beskrevet som et livsmestringsprogram med fokus på sosial og emosjonell læring, psykisk helse, kritisk tenkning og faglig utvikling. Denne oppsummeringen tar for seg opplæringsprogrammet MITT VALG for ungdomskolen. MITT VALG eies av Stiftelsen ...